słownik węgiersko-angielski »

sokatmondó w języku angielskim

węgierskiangielski
sokatmondó melléknév

telling◼◼◼ adjective
[UK: ˈtel.ɪŋ] [US: ˈtel.ɪŋ]

meaningful◼◼◼ adjective
[UK: ˈmiː.nɪŋ.fəl] [US: ˈmiː.nɪŋ.fəl]

suggestive◼◼◼ adjective
[UK: sə.ˈdʒe.stɪv] [US: səg.ˈdʒe.stɪv]

pregnant◼◻◻ adjective
[UK: ˈpreɡ.nənt] [US: ˈpreɡ.nənt]

speak volumes adjective
[UK: spiːk ˈvɒ.ljuːmz] [US: ˈspiːk ˈvɑː.ljuːmz]

sokatmondó pillantás

a knowing look[UK: ə ˈnəʊɪŋ lʊk] [US: ə ˈnoʊɪŋ ˈlʊk]

an eloquent look[UK: ən ˈe.lə.kwənt lʊk] [US: ˈæn ˈe.lə.kwənt ˈlʊk]

eloquent look[UK: ˈe.lə.kwənt lʊk] [US: ˈe.lə.kwənt ˈlʊk]

look full of meaning[UK: lʊk fʊl əv ˈmiːn.ɪŋ] [US: ˈlʊk ˈfʊl əv ˈmiːn.ɪŋ]

telling look[UK: ˈtel.ɪŋ lʊk] [US: ˈtel.ɪŋ ˈlʊk]

sokatmondó pillantás (átv)

knowing look◼◼◼[UK: ˈnəʊɪŋ lʊk] [US: ˈnoʊɪŋ ˈlʊk]

sokatmondó szavak

words that tell[UK: ˈwɜːdz ðæt tel] [US: ˈwɝːdz ˈðæt ˈtel]

sokatmondó tekintet

telling look[UK: ˈtel.ɪŋ lʊk] [US: ˈtel.ɪŋ ˈlʊk]

sokatmondó volta (vmnek) főnév

suggestiveness noun
[UK: səɡ.ˈdʒe.stɪv.nəs] [US: səg.ˈdʒe.stɪv.nəs]

sokatmondóan határozószó

eloquently◼◼◼ adverb
[UK: ˈe.lə.kwənt.li] [US: ˈe.lə.kwənt.li]

meaningly◼◻◻ adverb
[UK: ˈmiː.nɪŋ.li] [US: ˈmiː.nɪŋ.li]

expressively adverb
[UK: ɪk.ˈspre.sɪ.vli] [US: ɪk.ˈspre.sɪ.vli]

pregnantly adverb
[UK: ˈprɛgnəntli ] [US: ˈprɛgnəntli ]

You can find it in:

węgierskiangielski