słownik węgiersko-angielski »

rángat w języku angielskim

węgierskiangielski
rángat ige

drag [dragged, dragged, dragging, drags]◼◼◼ verb
[UK: dræɡ] [US: ˈdræɡ]

pull [pulled, pulled, pulling, pulls]◼◼◼ verb
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

yank [yanked, yanked, yanking, yanks]◼◼◻ verb
[UK: jæŋk] [US: ˈjæŋk]

twitch [twitched, twitched, twitching, twitches]◼◼◻ verb
[UK: twɪtʃ] [US: ˈtwɪtʃ]

tug [tugged, tugged, tugging, tugs]◼◻◻ verb
[UK: tʌɡ] [US: ˈtəɡ]

wrench [wrenched, wrenched, wrenching, wrenches]◼◻◻ verb
[UK: rentʃ] [US: ˈrentʃ]

jolt [jolted, jolted, jolting, jolts] verb
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

pluck at verb
[UK: plʌk ət] [US: ˈplək ət]

tousle [tousled, tousled, tousling, tousles] verb
[UK: ˈtaʊz.l̩] [US: ˈtaʊz.l̩]

touzle verb
[UK: tˈuːzəl] [US: tˈuːzəl]

toze verb
[UK: tˈəʊz] [US: tˈoʊz]

rángatja a bábukat

puppet-strings[UK: ˈpʌ.pɪt strɪŋz] [US: ˈpʌ.pət ˈstrɪŋz]

puppet-wires[UK: ˈpʌ.pɪt ˈwaɪəz] [US: ˈpʌ.pət ˈwaɪərz]

rángatja a lábát

jig it[UK: dʒɪɡ ɪt] [US: ˈdʒɪɡ ˈɪt]

rángatás

grabbing◼◼◼ noun
[UK: ˈɡræb.ɪŋ] [US: ˈɡræb.ɪŋ]

tugging◼◼◻ noun

lug [lugged, lugged, lugging, lugs]◼◻◻ verb
[UK: lʌɡ] [US: ˈləɡ]

backlash [backlashes] noun
[UK: ˈbæk læʃ] [US: ˈbæk ˈlæʃ]

jolt [jolts] noun
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

vellication noun
[UK: vˌelɪkˈeɪʃən] [US: vˌelɪkˈeɪʃən]

rángató mozgás

recoiling motion[UK: rɪˈko.ɪl.ɪŋ ˈməʊʃ.n̩] [US: rɪˈko.ɪl.ɪŋ ˈmoʊʃ.n̩]

rángatódzik ige

twitch [twitched, twitched, twitching, twitches]◼◼◼ verb
[UK: twɪtʃ] [US: ˈtwɪtʃ]

rángatódzás főnév

twitch [twitches]◼◼◼ noun
[UK: twɪtʃ] [US: ˈtwɪtʃ]

rángatódzás (convulsio) főnév

convulsion [convulsions]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈvʌl.ʃn̩] [US: kən.ˈvəl.ʃn̩]

rángatódzó melléknév

convulsive adjective
[UK: kən.ˈvʌl.sɪv] [US: kən.ˈvəl.sɪv]

rángatózik ige

twitch [twitched, twitched, twitching, twitches]◼◼◼ verb
[UK: twɪtʃ] [US: ˈtwɪtʃ]

jerk [jerked, jerked, jerking, jerks]◼◼◻ verb
[UK: dʒɜːk] [US: ˈdʒɝːk]

rángatózva határozószó

jerkily◼◼◼ adverb
[UK: ˈdʒɜːk.ɪ.li] [US: ˈdʒɝːk.ɪ.li]

rángatózva mozog

bobble[UK: ˈbɒb.l̩] [US: ˈbɒb.l̩]

rángatózás főnév

twitch [twitches]◼◼◼ noun
[UK: twɪtʃ] [US: ˈtwɪtʃ]

jerk [jerks]◼◻◻ noun
[UK: dʒɜːk] [US: ˈdʒɝːk]

trepidancy [trepidancies] irregular noun
[UK: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz] [US: trˈepɪdənsi trˈepɪdənsiz]

trepidation [trepidations] noun
[UK: ˌtre.pɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌtre.pə.ˈdeɪʃ.n̩]

trepidity noun
[UK: trepˈɪdɪti] [US: trepˈɪdɪɾi]

rángatózás (ajaké, arcé, szemé) főnév

twich noun
[UK: twˈɪtʃ] [US: twˈɪtʃ]

rángatózás (tic) főnév

twithcing noun
[UK: twɪðsˈeɪŋ] [US: twɪðsˈeɪŋ]

rángatózásban szenvedő melléknév

convulsionary adjective
[UK: kənvˈʌlʃənəri] [US: kənvˈʌlʃənˌeri]

rángatózást előidéző (convulsans) főnév

convulsant [convulsants] noun
[UK: kəˈvʌlsənt] [US: kəˈvʌlsənt]

rángatózást előidéző szer (convulsans) főnév

convulsant [convulsants] noun
[UK: kəˈvʌlsənt] [US: kəˈvʌlsənt]

rángatózó melléknév

jerking◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒɜːkɪŋ] [US: ˈdʒɝːkɪŋ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski