słownik węgiersko-angielski »

pillant w języku angielskim

węgierskiangielski
pillant ige

glance [glanced, glanced, glancing, glances]◼◼◼ verb
[UK: ɡlɑːns] [US: ˈɡlæns]

glance at◼◼◼ verb
[UK: ɡlɑːns ət] [US: ˈɡlæns ət]

peer [peered, peered, peering, peers]◼◼◻ verb
[UK: pɪə(r)] [US: ˈpɪr]

pillantás főnév

look [looks]◼◼◼ noun
[UK: lʊk] [US: ˈlʊk]

eye [eyes]◼◼◻ noun
[UK: aɪ] [US: ˈaɪ]

glance [glances]◼◼◻ noun
[UK: ɡlɑːns] [US: ˈɡlæns]

blink [blinks]◼◼◻ noun
[UK: blɪŋk] [US: ˈblɪŋk]

cast [casts]◼◻◻ noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

twinkle [twinkles]◼◻◻ noun
[UK: ˈtwɪŋk.l̩] [US: ˈtwɪŋk.l̩]

twinkling◼◻◻ noun
[UK: ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ] [US: ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ]

wink [winks]◼◻◻ noun
[UK: wɪŋk] [US: ˈwɪŋk]

regard◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

coup d'oeil noun
[UK: kuː] [US: ˈkuː]

pillantásból ért

exchange glances[UK: ɪkˈs.tʃeɪndʒ ˈɡlɑːn.sɪz] [US: ɪks.ˈtʃeɪndʒ ˈɡlæn.səz]

pillantást vált

exchange glances[UK: ɪkˈs.tʃeɪndʒ ˈɡlɑːn.sɪz] [US: ɪks.ˈtʃeɪndʒ ˈɡlæn.səz]

pillantást vet

glance[UK: ɡlɑːns] [US: ˈɡlæns]

pillantást vet (vmre)

give something a look[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə lʊk] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə ˈlʊk]

pillantást vet rá

shoot a glance at[UK: ʃuːt ə ɡlɑːns ət] [US: ˈʃuːt ə ˈɡlæns ət]

pillantást vet vkre

throw a glance at somebody[UK: ˈθrəʊ ə ɡlɑːns ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈθroʊ ə ˈɡlæns ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

átható pillantás

glare◼◼◼[UK: ɡleə(r)] [US: ˈɡler]

bámész pillantás

staring noun
[UK: ˈsteər.ɪŋ] [US: ˈster.ɪŋ]

staring eyes[UK: ˈsteər.ɪŋ aɪz] [US: ˈster.ɪŋ ˈaɪz]

bepillant (vmbe) ige

peer into something verb
[UK: pɪə(r) ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɪr ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

bepillantás főnév

insight [insights]◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.saɪt] [US: ˈɪn.ˌsaɪt]

bepillantással bíró

inscient[UK: ɪnsˈaɪənt] [US: ɪnsˈaɪənt]

beszédes pillantás

telling look[UK: ˈtel.ɪŋ lʊk] [US: ˈtel.ɪŋ ˈlʊk]

dühös pillantás

angry look◼◼◼[UK: ˈæŋ.ɡri lʊk] [US: ˈæŋ.ɡri ˈlʊk]

egy pillantás alatt

with half an eye[UK: wɪð hɑːf ən aɪ] [US: wɪθ ˈhæf ˈæn ˈaɪ]

egy pillantással

at a glance◼◼◼[UK: ət ə ɡlɑːns] [US: ət ə ˈɡlæns]

egy pillantást vet

cast a glance[UK: kɑːst ə ɡlɑːns] [US: ˈkæst ə ˈɡlæns]

egy pillantást vet (vmre)

have a peep at something[UK: həv ə piːp ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈpiːp ət ˈsʌm.θɪŋ]

take a peep at something[UK: teɪk ə piːp ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈpiːp ət ˈsʌm.θɪŋ]

egy szempillantás alatt

in the blink of an eye◼◼◼

in a flash◼◼◻[UK: ɪn ə flæʃ] [US: ɪn ə ˈflæʃ]

in a jiffy◼◼◻[UK: ɪn ə ˈdʒɪ.fi] [US: ɪn ə ˈdʒɪ.fi]

in a jiff◼◻◻[UK: ɪn ə ˈdʒɪf] [US: ɪn ə dʒɪf]

in a split second◼◻◻[UK: ɪn ə splɪt ˈsek.ənd] [US: ɪn ə ˈsplɪt ˈsek.ənd]

in a snap◼◻◻[UK: ɪn ə snæp] [US: ɪn ə ˈsnæp]

in the twinkling of an eye◼◻◻[UK: ɪn ðə ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ əv ən aɪ] [US: ɪn ðə ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈæn ˈaɪ]

in a crack[UK: ɪn ə kræk] [US: ɪn ə ˈkræk]

12

You can find it in:

węgierskiangielski