słownik węgiersko-angielski »

oroszlánysörény gomba (hericium erinaceus) w języku angielskim

węgierskiangielski
oroszlánysörény gomba (Hericium erinaceus)

bearded hedgehog mushroom[UK: ˈbɪə.dɪd ˈhedʒ.hɒɡ ˈmʌ.ʃrʊm] [US: ˈbɪr.dəd ˈheʤ.ˌhɑːɡ ˈmʌ.ʃruːm]

bearded tooth fungus[UK: ˈbɪə.dɪd tuːθ ˈfʌŋ.ɡəs] [US: ˈbɪr.dəd ˈtuːθ ˈfʌŋ.ɡəs]

bearded tooth mushroom[UK: ˈbɪə.dɪd tuːθ ˈmʌ.ʃrʊm] [US: ˈbɪr.dəd ˈtuːθ ˈmʌ.ʃruːm]

hedgehog mushroom[UK: ˈhedʒ.hɒɡ ˈmʌ.ʃrʊm] [US: ˈheʤ.ˌhɑːɡ ˈmʌ.ʃruːm]

lion's mane mushroom[UK: ˈlaɪənz meɪn ˈmʌ.ʃrʊm] [US: ˈlaɪənz ˈmeɪn ˈmʌ.ʃruːm]

pom pom mushroom[UK: pɒm pɒm ˈmʌ.ʃrʊm] [US: ˈpɒm ˈpɒm ˈmʌ.ʃruːm]

satyr's beard[UK: ˈsæ.tə(r)z bɪəd] [US: ˈsæ.tərz ˈbɪrd]

You can find it in:

węgierskiangielski