słownik węgiersko-angielski » legkisebb w języku angielskim

węgierskiangielski
legkisebb

minimum◼◼◼[UK: ˈmɪ.nɪ.məm] [US: ˈmɪ.nə.məm]

least◼◼◻ adjective
[UK: liːst] [US: ˈliːst]

slightest◼◼◻

smallest◼◼◻[UK: ˈsmɔː.lɪst] [US: ˈsmɒ.ləst]

legkisebb ár

minimum price◼◼◼[UK: ˈmɪ.nɪ.məm praɪs] [US: ˈmɪ.nə.məm ˈpraɪs]

legkisebb dagály

neap tide◼◼◼[UK: niːp taɪd] [US: niːp ˈtaɪd]

legkisebb darab főnév

skerrick noun
[UK: skˈerɪk] [US: skˈerɪk]

legkisebb ellenállás

line of least resistance[UK: laɪn əv liːst rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈlaɪn əv ˈliːst rə.ˈzɪ.stəns]

legkisebb fordulatszámmal jár

tick over[UK: tɪk ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɪk ˈoʊv.r̩]

legkisebb gondom is nagyobb annál (átv)

that's the least of my cares[UK: ðæts ðə liːst əv maɪ keəz] [US: ðæts ðə ˈliːst əv ˈmaɪ ˈkerz]

legkisebb közös osztó főnév

lcm (lowest common multiple) noun

legkisebb közös többszörös

least common multiple noun
[UK: liːst ˈkɒ.mən ˈmʌlt.ɪp.l̩] [US: ˈliːst ˈkɑː.mən ˈmʌlt.ɪp.l̩]

lowest common multiple noun
[UK: ˈləʊɪst ˈkɒ.mən ˈmʌlt.ɪp.l̩] [US: ˈloʊɪst ˈkɑː.mən ˈmʌlt.ɪp.l̩]

smallest common multiple

legkisebb összegfokozat

minor total[UK: ˈmaɪ.nə(r) ˈtəʊt.l̩] [US: ˈmaɪ.nər ˈtoʊt.l̩]

legkisebb sebesség

bottom-gear[UK: ˈbɒ.təm ɡɪə(r)] [US: ˈbɑː.təm ˈɡɪr]

a legkisebb beavatkozásra

at the drop of a hat[UK: ət ðə drɒp əv ə hæt] [US: ət ðə ˈdrɑːp əv ə ˈhæt]

a legkisebb dolog is számít

every little tells[UK: ˈev.ri ˈlɪt.l̩ telz] [US: ˈev.ri ˈlɪt.l̩ ˈtelz]

a legkisebb jelre

at the drop of a hat[UK: ət ðə drɒp əv ə hæt] [US: ət ðə ˈdrɑːp əv ə ˈhæt]

a legkisebb malac főnév

titman noun
[UK: ˈtɪt.mən] [US: ˈtɪt.mən]

a legkisebbnek is megvannak a jogai

a cat may look at a king[UK: ə kæt meɪ lʊk ət ə kɪŋ] [US: ə kæt ˈmeɪ ˈlʊk ət ə ˈkɪŋ]

a lehető legkisebb mennyiség vagy fok

the smallest possible amount, quantity or degree[UK: ðə ˈsmɔː.lɪst ˈpɒ.səb.l̩ ə.ˈmaʊnt ˈkwɒn.tɪ.ti ɔː(r) dɪ.ˈɡriː] [US: ðə ˈsmɒ.ləst ˈpɑː.səb.l̩ ə.ˈmaʊnt ˈkwɑːn.tə.ti ɔːr dɪ.ˈɡriː]

határozatképességhez szükséges legkisebb létszám főnév

quorum noun
[UK: ˈkwɔː.rəm] [US: ˈkwɔː.rəm]

kötelező legkisebb sebesség

minimum speed limit[UK: ˈmɪ.nɪ.məm spiːd ˈlɪ.mɪt] [US: ˈmɪ.nə.məm ˈspiːd ˈlɪ.mət]

morféma (legkisebb nyelvészeti egység) főnév

morpheme (smallest linguistic unit) noun
[UK: ˈmɔː.fiːm] [US: ˈmɔːr.fiːm]

származtatott legkisebb hatás szint

DMEL (Derived Minimum Effect Level)

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies