słownik węgiersko-angielski »

lív w języku angielskim

węgierskiangielski
lív főnév

Livonian noun
[UK: lɪvˈəʊniən] [US: lɪvˈoʊniən]

belív főnév melléknév

inside page noun adjective

Bolívia főnév

Bolivia◼◼◼ noun
[UK: bə.ˈlɪ.vɪə] [US: bə.ˈlɪ.viə]

bolíviai melléknév

Bolivian◼◼◼ adjective
[UK: bə.ˈlɪ.vɪən] [US: boˈlɪ.viən]

Cuidad Bolívar főnév

Cuidad Bolivar noun
[UK: kjˈuːɪdˌad bˈɒlɪvˌɑː] [US: kjˈuːɪdˌæd bˈɑːlɪvˌɑːr]

diadalív főnév

triumphal arch◼◼◼ noun
[UK: traɪ.ˈʌm.fəl ɑːtʃ] [US: tri.ˈəm.fəl ˈɑːrtʃ]

chancel arch noun
[UK: ˈtʃɑːn.sl̩ ɑːtʃ] [US: ˈtʃɑːn.sl̩ ˈɑːrtʃ]

felível és aláhull

wax and wane[UK: wæks ənd weɪn] [US: ˈwæks ænd ˈweɪn]

felívelő melléknév

ascending adjective
[UK: ə.ˈsend.ɪŋ] [US: ə.ˈsend.ɪŋ]

soaring adjective
[UK: ˈsɔːr.ɪŋ] [US: ˈsɔːr.ɪŋ]

lív papiros főnév

demy [demies]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈmaɪ] [US: dɪ.ˈmaɪ]

lív papír

dem (demy)[UK: dɪ.ˈmaɪ] [US: dɪ.ˈmaɪ]

körülívelt (circumflexus) melléknév

circumflex adjective
[UK: ˈsɜːk.əm.fleks] [US: ˈsɝːk.əm.fleks]

olíva főnév

olive [olives]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.lɪv] [US: ˈɑː.ləv]

olíva főnév
bonct

olivary noun
[UK: ˈɒ.lɪ.və.rɪ] [US: ˈɑː.lɪ.və.riː]

olíva formájú gyöngyszem utánzat

olivet[UK: ˈɒ.lɪ.vet] [US: ɑː.lə.ˈvet]

olivette[UK: ˈɑː.lɪ.ˈvet] [US: ˈɑː.lɪ.ˈvet]

olíva olaj

olive oil [olive oils]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.lɪv ɔɪl] [US: ˈɑː.ləv ˌɔɪl]

olive-oil[UK: ˈɒ.lɪv ɔɪl] [US: ˈɑː.ləv ˌɔɪl]

olívabogyó főnév

olive fruit noun
[UK: ˈɒ.lɪv fruːt] [US: ˈɑː.ləv ˈfruːt]

olívabogyó szüret

olive-crop[UK: ˈɒ.lɪv krɒp] [US: ˈɑː.ləv ˈkrɑːp]

olívacsigák (Olividae)

olive snails[UK: ˈɒ.lɪv sneɪlz] [US: ˈɑː.ləv ˈsneɪlz]

olive-shells[UK: ˈɒ.lɪv ʃelz] [US: ˈɑː.ləv ˈʃelz]

olívaolaj főnév

olive oil [olive oils]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.lɪv ɔɪl] [US: ˈɑː.ləv ˌɔɪl]

sweet-oil noun
[UK: swiːt ɔɪl] [US: ˈswiːt ˌɔɪl]

olívaolaj (Gallipoliból) főnév

gallipoli noun
[UK: ɡˈalɪpˌɒli] [US: ɡˈælɪpˌɑːli]

olívazöld melléknév

olive-green◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒ.lɪv ˈɡriːn] [US: ˈɑː.ləv ˈɡriːn]

olivaster adjective
[UK: ˈɒlɪvˌastə] [US: ˈɑːlɪvˌæstɚ]

olívazöld (színű) főnév

terre-verte noun
[UK: ˈte.rə] [US: ˈte.rə]

olívazöld szín

olive-green[UK: ˈɒ.lɪv ˈɡriːn] [US: ˈɑː.ləv ˈɡriːn]

Olívia

Olivia◼◼◼[UK: ə.ˈlɪ.vɪə] [US: oˈlɪ.viə]

olívzöld melléknév

olive-green adjective
[UK: ˈɒ.lɪv ˈɡriːn] [US: ˈɑː.ləv ˈɡriːn]

olívzöld szín

olive-green[UK: ˈɒ.lɪv ˈɡriːn] [US: ˈɑː.ləv ˈɡriːn]

olivet noun
[UK: ˈɒ.lɪ.vet] [US: ɑː.lə.ˈvet]

olivette[UK: ˈɑː.lɪ.ˈvet] [US: ˈɑː.lɪ.ˈvet]

Sucre (Bolívia fővárosa) főnév

Sucre◼◼◼ noun
[UK: ˈsuːkə(r)] [US: ˈsuːkər]

töltött olívabogyó főnév

pimola noun
[UK: pɪmˈəʊlə] [US: pɪmˈoʊlə]

töltött olívabogyók

stuffed olives[UK: stʌft ˈɒ.lɪvz] [US: ˈstəft ˈɑː.lɪvz]

You can find it in:

węgierskiangielski