słownik węgiersko-angielski »

hippodrom [österr nur] w języku angielskim

Similar results:
węgierski: hegyorom, hierogram, hipoderma, hipogeum
węgierskiangielski
Német Játék Út (300 km Nuremberg-Waltershausen)

German toy Road[UK: ˈdʒɜː.mən tɔɪ rəʊd] [US: ˈdʒɝː.mən ˌtɔɪ roʊd]

You can find it in:

węgierskiangielski