słownik węgiersko-angielski »

hangos w języku angielskim

węgierskiangielski
hangos melléknév

loud [louder, loudest]◼◼◼ adjective
[UK: laʊd] [US: ˈlaʊd]

noisy [noisier, noisiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈnɔɪz.i] [US: ˈnɔɪz.i]

vociferous◼◻◻ adjective
[UK: və.ˈsɪ.fə.rəs] [US: voˈsɪ.fə.rəs]

boisterous◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɔɪ.stə.rəs] [US: ˌbɔɪ.stə.rəs]

clamorous adjective
[UK: ˈklæ.mə.rəs] [US: ˈklæ.mə.rəs]

obstreperous adjective
[UK: əb.ˈstre.pə.rəs] [US: əb.ˈstre.pə.rəs]

high-sounding◼◻◻ adjective
[UK: haɪ ˈsaʊnd.ɪŋ] [US: ˈhaɪ ˈsaʊnd.ɪŋ]

noiseful adjective
[UK: ˈnɔɪzf(ə)l ] [US: ˈnɔɪzf(ə)l ]

robustic adjective
[UK: rəbˈʌstɪk] [US: rəbˈʌstɪk]

robustious adjective
[UK: rəʊ.ˈbʌs.tʃəs] [US: roʊ.ˈbʌs.tʃəs]

voiceful adjective
[UK: ˈvɔɪs.fəl] [US: ˈvɔɪs.fəl]

hangos főnév
biz

crasher noun
[UK: ˈkræʃə ] [US: ˈkræʃər ]

hangos (lárma) melléknév

high [higher, highest]◼◼◼ adjective
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

hangos beszéd

harangue[UK: hə.ˈræŋ] [US: hə.ˈræŋ]

hangos beszédű

loud-spoken[UK: laʊd ˈspəʊkən] [US: ˈlaʊd ˈspoʊkən]

hangos éljenzések

vociferous cheers[UK: və.ˈsɪ.fə.rəs tʃɪəz] [US: voˈsɪ.fə.rəs ˈtʃɪrz]

hangos eregetés főnév

pooping noun
[UK: ˈpuːpɪŋ ] [US: ˈpupɪŋ ]

hangos és tiszta

loud and clear

hangos felháborodás

hue and cry[UK: hjuː ənd kraɪ] [US: ˈhjuː ænd ˈkraɪ]

hangos felkiáltás főnév

whoop [whoops] noun
[UK: wuːp] [US: ˈwuːp]

hangos helyeslés

loud cheers[UK: laʊd tʃɪəz] [US: ˈlaʊd ˈtʃɪrz]

hangos jelenetet rendez

kick up a row[UK: ˈkɪk ʌp ə raʊ] [US: ˈkɪk ʌp ə ˈroʊ]

make a row[UK: ˈmeɪk ə raʊ] [US: ˈmeɪk ə ˈroʊ]

hangos kiáltás

shriek[UK: ʃriːk] [US: ˈʃriːk]

hangos megrovás főnév

decrial noun
[UK: dɪ.ˈkraɪəl] [US: dɪ.ˈkraɪəl]

hangos nevetés

heehaw[UK: ˈhiː.hɔː] [US: ˈhiː.hɔː]

rollicking laughter[UK: ˈrɒ.lɪkɪŋ ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈrɑː.lɪkɪŋ ˈlæf.tər]

rollicksome laughter[UK: rˈəʊlɪksˌʌm lˈaftə] [US: rˈoʊlɪksˌʌm lˈæftɚ]

hangos olvasás tanítása főnév

phonics noun
[UK: ˈfɒ.nɪks] [US: ˈfɑː.nɪks]

hangos ostoba beszéd

bray[UK: breɪ] [US: ˈbreɪ]

hangos rajzfilm

sound-cartoon[UK: ˈsaʊnd kɑː.ˈtuːn] [US: ˈsaʊnd karˈtuːn]

hangos reklámozás

pushing[UK: ˈpʊʃ.ɪŋ] [US: ˈpʊʃ.ɪŋ]

hangos súgás ige

stage-whisper verb
[UK: steɪdʒ ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈsteɪdʒ ˈwɪ.spər]

hangos suttogás ige

stage-whisper verb
[UK: steɪdʒ ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈsteɪdʒ ˈwɪ.spər]

hangos szóváltás főnév

wrangling noun
[UK: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ] [US: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ]

hangos tiltakozás

bray[UK: breɪ] [US: ˈbreɪ]

hangos veszekedés

devil among the tailors[UK: ˈdev.l̩ ə.ˈmʌŋ ðə ˈteɪ.ləz] [US: ˈdev.l̩ ə.ˈmʌŋ ðə ˈteɪ.lərz]

fracas [fracases] noun
[UK: ˈfræk.ɑːz] [US: ˈfreɪkəs]

hangosabb melléknév

louder◼◼◼ adjective
[UK: ˈlaʊ.də(r)] [US: ˈlaʊ.dər]

hangosabb lesz ige

louden verb
[UK: ˈlaʊ.dən] [US: ˈlaʊ.dən]

12

You can find it in:

węgierskiangielski