słownik węgiersko-angielski »

halálfélelem w języku angielskim

węgierskiangielski
halálfélelem főnév

fear of death◼◼◼ noun

fear of dying◼◻◻ noun
[UK: fɪə(r) əv ˈdaɪ.ɪŋ] [US: ˈfɪr əv ˈdaɪ.ɪŋ]

mortal fear◼◻◻ noun
[UK: ˈmɔːt.l̩ fɪə(r)] [US: ˈmɔːr.tl̩ ˈfɪr]

halálfélelem (angor mortis, angustia mortis, pavor mortis) főnév

pangs of death noun
[UK: pæŋz əv deθ] [US: ˈpæŋz əv ˈdeθ]

halálfélelem (necrophobia) főnév

necrophobia◼◼◼ noun
[UK: nˌekrəfˈəʊbiə] [US: nˌekrəfˈoʊbiə]

beteges halálfélelem (thanatophobia) főnév

thanatophobia noun
[UK: θˌanətəfˈəʊbiə] [US: θˌænəɾəfˈoʊbiə]

You can find it in:

węgierskiangielski