słownik węgiersko-angielski »

fokozatosan w języku angielskim

węgierskiangielski
fokozatosan

gradually◼◼◼ adverb
[UK: ˈɡræ.dʒʊə.li] [US: ˈɡræ.dʒuːə.li]

incrementally◼◻◻[UK: inc.re.mental.lei] [US: ˌɪn.krə.ˈmen.tə.li]

progressively◼◻◻ adverb
[UK: prə.ˈɡre.sɪ.vli] [US: praˈɡre.sɪ.vli]

by degrees◼◻◻ adverb
[UK: baɪ dɪ.ˈɡriːz] [US: baɪ dɪ.ˈɡriːz]

in stages◼◻◻ adjective

increasingly◼◻◻ adverb
[UK: ɪn.ˈkriː.sɪŋ.li] [US: ˌɪn.ˈkriː.sɪŋ.li]

over time◼◻◻ adjective
[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈtaɪm] [US: ˈoʊv.r̩ ˈtaɪm]

steadily◼◻◻ adjective
[UK: ˈste.dɪ.li] [US: ˈste.də.li]

by degress adverb
[UK: baɪ] [US: baɪ]

by small and small adverb
[UK: baɪ smɔːl ənd smɔːl] [US: baɪ ˈsmɒl ænd ˈsmɒl]

gradatim adverb
[UK: ɡreɪdˈeɪtɪm] [US: ɡreɪdˈeɪɾᵻm]

fokozatosan átmegy (vmbe)

graduate into something[UK: ˈɡræ.dʒʊeɪt ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡræ.dʒə.wət ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

fokozatosan csökken

taper off◼◼◼[UK: ˈteɪ.pə(r) ɒf] [US: ˈteɪ.pər ˈɒf]

fokozatosan csökkenő (lyticus)

lytic[UK: lˈɪtɪk] [US: lˈɪɾɪk]

fokozatosan egymásba árnyal (színeket) ige

gradate [gradated, gradated, gradating, gradates] verb
[UK: ɡrə.ˈdeɪt] [US: ˈɡreɪ.deɪt]

fokozatosan egymásba árnyalt (színek)

gradated[UK: grəˈdeɪtɪd ] [US: ˈgreɪdeɪtɪd ]

fokozatosan eláraszt (vmit) ige

steal over something verb
[UK: stiːl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstiːl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

fokozatosan elborít (vmit) ige

steal over something verb
[UK: stiːl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstiːl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

fokozatosan előtérbe hoz

fade in[UK: feɪd ɪn] [US: ˈfeɪd ɪn]

fokozatosan elvékonyodik

taper[UK: ˈteɪ.pə(r)] [US: ˈteɪ.pər]

fokozatosan erősödik

crescendo[UK: krɪ.ˈʃen.dəʊ] [US: krɪ.ˈʃendo.ʊ]

fokozatosan felfelé emelkedik

work up to a climax[UK: ˈwɜːk ʌp tuː ə ˈklaɪ.mæks] [US: ˈwɝːk ʌp ˈtuː ə ˈklaɪ.ˌmæks]

fokozatosan gyengül

waste[UK: weɪst] [US: ˈweɪst]

waste away[UK: weɪst ə.ˈweɪ] [US: ˈweɪst ə.ˈweɪ]

fokozatosan javul

be on the mend[UK: bi ɒn ðə mend] [US: bi ɑːn ðə ˈmend]

fokozatosan kihűl

simmer down[UK: ˈsɪ.mə(r) daʊn] [US: ˈsɪ.mər ˈdaʊn]

fokozatosan kivilágosodik

fade in[UK: feɪd ɪn] [US: ˈfeɪd ɪn]

fokozatosan közeledik egymáshoz ige

intergrade [intergraded, intergraded, intergrading, intergrades] verb
[UK: ˌɪntəɡrˈeɪd] [US: ˌɪntɚɡrˈeɪd]

fokozatosan közelít ige

iterate [iterated, iterated, iterating, iterates] verb
[UK: ˈɪ.tə.reɪt] [US: ˈɪ.tə.reɪt]

fokozatosan közelítő melléknév

iterative adjective
[UK: ˈɪ.tə.ˌre.tɪv] [US: ˈɪ.tə.ˌre.tɪv]

fokozatosan leküzdi a nehézséget

work through[UK: ˈwɜːk θruː] [US: ˈwɝːk θruː]

fokozatosan megszüntet

phase out[UK: feɪz ˈaʊt] [US: ˈfeɪz ˈaʊt]

fokozatosan megy át ige

intergrade [intergraded, intergraded, intergrading, intergrades] verb
[UK: ˌɪntəɡrˈeɪd] [US: ˌɪntɚɡrˈeɪd]

fokozatosan szűkít

taper[UK: ˈteɪ.pə(r)] [US: ˈteɪ.pər]

fokozatosan szűkül

taper[UK: ˈteɪ.pə(r)] [US: ˈteɪ.pər]

fokozatosan szűkülő átmérőjű főnév

tapering noun
[UK: ˈteɪ.pər.ɪŋ] [US: ˈteɪ.pər.ɪŋ]

fokozatosan tönkremegy ige

molder [moldered, moldered, moldering, molders] verb
[UK: ˈmoldə(r)] [US: ˈmoldər]

fokozatosan vékonyít

taper[UK: ˈteɪ.pə(r)] [US: ˈteɪ.pər]

olyan keveréstechnika, amelynél két jel összekeverése folyamán az első fokozatosan elhalkul, miközben a második ugyanolyan ütemben felerősödik, eközben a két jel összegzett szintje mindig ugyanolyan hangos marad főnév

crossfader noun
[UK: krˈɒsfeɪdə] [US: krˈɔsfeɪdɚ]

ragozást fokozatosan elvesztő jellegű nyelv melléknév
nyelvt

anaptotic adjective
[UK: ˌanəptˈɒtɪk] [US: ˌænəptˈɑːɾɪk]

You can find it in:

węgierskiangielski