słownik węgiersko-angielski »

faragatlanul w języku angielskim

węgierskiangielski
faragatlanul határozószó

crudely◼◼◼ adverb
[UK: ˈkruːd.li] [US: ˈkruːd.li]

boorishly adverb
[UK: ˈbʊə.rɪ.ʃli] [US: ˈbʊə.rɪ.ʃli]

discourteously adverb
[UK: dɪsˈk.ɜː.tɪə.sli] [US: dɪsˈk.ɝː.tɪə.sli]

ungently adverb
[UK: ˌʌnˈʤɛntli ] [US: ʌnˈʤɛntli ]

You can find it in:

węgierskiangielski