słownik węgiersko-angielski »

félrehúzott w języku angielskim

węgierskiangielski
félrehúzott melléknév

undrawn adjective
[UK: ˌʌnˈdrɔːn ] [US: ʌnˈdrɔn ]

wry adjective
[UK: raɪ] [US: ˈraɪ]

félrehúzott függöny alkotta ív

proscenium arch[UK: prə.ˈsiː.nɪəm ɑːtʃ] [US: prə.ˈsiː.nɪəm ˈɑːrtʃ]

félrehúzott szájú melléknév

wry-mouthed adjective
[UK: raɪ maʊðd] [US: ˈraɪ ˈmaʊðd]

Więcej opcji wyszukiwania:

węgierskiangielski