słownik węgiersko-angielski » ellátott w języku angielskim

węgierskiangielski
ellátott melléknév

provided◼◼◼ adjective
[UK: prə.ˈvaɪ.dɪd] [US: prə.ˈvaɪ.dəd]

supplied◼◼◻ adjective
[UK: sə.ˈplaɪd] [US: sə.ˈplaɪd]

fraught adjective
[UK: frɔːt] [US: ˈfrɒt]

furn (furnished) adjective
[UK: ˈfɜː.nɪʃt] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃt]

ill-found adjective
[UK: ɪl faʊnd] [US: ˈɪl ˈfaʊnd]

roughshod adjective
[UK: ˈrʌf.ʃɒd] [US: ˈrʌf.ˈʃɑːd]

ellátottság

supply◼◼◼[UK: sə.ˈplaɪ] [US: sə.ˈplaɪ]

a kiadó nevével ellátott melléknév

imprinted adjective
[UK: ɪm.ˈprɪn.tɪd] [US: ˌɪm.ˈprɪn.təd]

ablakokkal ellátott

prowided with windows[UK: prˈaʊaɪdɪd wɪð wˈɪndəʊz] [US: prˈaʊaɪdᵻd wɪð wˈɪndoʊz]

ablakokkal ellátott oldalkarzat (clerestorium) főnév

clerestory noun
[UK: ˈklɪə.stɔː.ri] [US: ˈklɪə.stɔː.ri]

anyagiakkal jól ellátott melléknév

well-endowed adjective
[UK: wel ɪn.ˈdaʊd] [US: ˈwel en.ˈdaʊd]

atomtöltettel ellátott (lövedék)

nuclear-armed[UK: ˈnjuː.klɪə(r) ɑːmd] [US: ˈnuː.kliər ˈɑːrmd]

balkonnal ellátott (ház) melléknév

balconied adjective
[UK: ˈbælk.ə.nɪd] [US: ˈbælk.ə.nɪd]

bedolgozott merevítővel ellátott gallér

fused collar[UK: fjuːzd ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈfjuːzd ˈkɑː.lər]

betűlétrával ellátott

thumb-indexed[UK: ˈθʌm ˈɪn.dekst] [US: ˈθʌm ˈɪn.dekst]

bordára illő bemetszéssel ellátott

warded[UK: ˈwɔː.dɪd] [US: ˈwɔːr.dəd]

boríték nélküli címszalaggal ellátott levélpostai küldemény

self-mailer[UK: self ˈmeɪ.lə(r)] [US: ˈself ˈmeɪ.lər]

buroklevéllel ellátott melléknév

spathaceous adjective
[UK: spaθˈeɪʃəs] [US: spæθˈeɪʃəs]

bárcával ellátott hordár

ticket-porter[UK: ˈtɪkɪt ˈpɔː.tə(r)] [US: ˈtɪkət ˈpɔːr.tər]

csipkés oromzatú lőrésekkel ellátott melléknév

castellated adjective
[UK: ˈkæ.stə.leɪ.tɪd] [US: ˈkæ.stə.leɪ.tɪd]

csövekkel ellátott melléknév

tubulous adjective
[UK: tjˈuːbjʊləs] [US: tˈuːbjʊləs]

célkereső fejjel ellátott rakéta főnév

seeker noun
[UK: ˈsiːkə(r)] [US: ˈsiːkər]

doronggal ellátott személy főnév

truncheoner noun
[UK: ˈtrʌnʧənə ] [US: ˈtrʌnʧɪnər ]

díszítő jelzőkkel ellátott melléknév

epithetic adjective
[UK: ˌepɪθˈetɪk] [US: ˌepɪθˈeɾɪk]

epithetical adjective
[UK: ˌepɪθˈetɪkəl] [US: ˌepɪθˈeɾɪkəl]

egy sugárhajtóművel ellátott

single-jet[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈdʒet] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈdʒet]

elégtelenül ellátott melléknév

underequipped adjective
[UK: ˌʌndərɪkwˈɪpt] [US: ˌʌndɚrɪkwˈɪpt]

erekkel ellátottság (vascularitas) főnév

vascularity noun
[UK: vˌaskjʊlˈarɪti] [US: vˌæskjʊlˈærɪɾi]

evezőkkel ellátott melléknév

oary adjective
[UK: ˈɔːri] [US: ˈoːri]

farokkal ellátott (caudatus) melléknév

tailed adjective
[UK: teɪld] [US: ˈteɪld]

felirattal ellátott melléknév

epigraphic adjective
[UK: ˌe.pə.ˈɡræ.fɪk] [US: ˌe.pə.ˈɡræ.fɪk]

felszereléssel ellátott

be kitted out[UK: bi ˈkɪ.tɪd ˈaʊt] [US: bi ˈkɪ.tɪd ˈaʊt]

fenékkel ellátott melléknév

bottomed adjective
[UK: ˈbɒ.təmd] [US: ˈbɑː.təmd]

fogakkal ellátott melléknév

fanged adjective
[UK: fæŋd ] [US: fæŋd ]

fogakkal ellátott kőtörő főnév

jaw-breaker noun
[UK: dʒɔː ˈbreɪkə(r)] [US: ˈdʒɒ ˈbreɪkər]

félholddal ellátott melléknév

mooned adjective
[UK: muːnd] [US: muːnd]

félholdszerű foltokkal ellátott melléknév

mooned adjective
[UK: muːnd] [US: muːnd]

gombbal ellátott melléknév
cím

bottony adjective
[UK: bˈɒtəni] [US: bˈɑːʔn̩i]

hanggal ellátott tér

sound-field[UK: ˈsaʊnd fiːld] [US: ˈsaʊnd ˈfiːld]

harangjátékkal ellátott főnév

chiming noun
[UK: ˈtʃaɪm.ɪŋ] [US: ˈtʃaɪm.ɪŋ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies