słownik węgiersko-angielski »

elállatiasít w języku angielskim

węgierskiangielski
elállatiasít ige

brutalize [brutalized, brutalized, brutalizing, brutalizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈbruː.tə.laɪz] [US: ˈbruː.tə.ˌlaɪz]

animalize [animalized, animalized, animalizing, animalizes] verb
[UK: ˈanɪməlˌaɪz] [US: ˈænɪməlˌaɪz]

bestialize verb
[UK: bˈestjəlˌaɪz] [US: bˈestjəlˌaɪz]

brutify verb
[UK: brˈuːtɪfˌaɪ] [US: brˈuːɾᵻfˌaɪ]

embrute verb
[UK: embrˈuːt] [US: embrˈuːt]

imbrute verb
[UK: ɪmbrˈuːt] [US: ɪmbrˈuːt]

You can find it in:

węgierskiangielski