słownik węgiersko-angielski » belépő w języku angielskim

węgierskiangielski
belépő

entrant◼◼◼ noun
[UK: ˈen.trənt] [US: ˈen.trənt]

ingressive adjective
[UK: ɪnɡrˈesɪv] [US: ɪnɡrˈesɪv]

belépő (ruhadarab) főnév

wrap noun
[UK: ræp] [US: ˈræp]

belépő (társaságba, szervezetbe) főnév melléknévi igenév

intrant noun participle
[UK: ˈɪn.trənt] [US: ˈɪn.trənt]

belépő kikötő

port of entry[UK: pɔːt əv ˈen.tri] [US: ˈpɔːrt əv ˈen.tri]

belépő pálya főnév

entranceway noun
[UK: ˈentrənswˌeɪ] [US: ˈentrənswˌeɪ]

belépődíj főnév

admission◼◼◼ noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

door-money◼◼◼ noun
[UK: dɔː(r) ˈmʌ.ni] [US: ˈdɔːr ˈmʌ.ni]

entrance fee◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈtrɑːns fiː] [US: ˈen.trəns ˈfiː]

price of admission◼◼◻ noun
[UK: praɪs əv əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈpraɪs əv æd.ˈmɪʃ.n̩]

charge for admittance noun
[UK: tʃɑːdʒ fɔː(r) əd.ˈmɪtns] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr əd.ˈmɪ.təns]

belépőjegy

ticket◼◼◼[UK: ˈtɪkɪt] [US: ˈtɪkət]

entry ticket◼◼◻ noun
[UK: ˈen.tri ˈtɪkɪt] [US: ˈen.tri ˈtɪkət]

admission card noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩ kɑːd] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩ ˈkɑːrd]

belépők főnév

entries◼◼◻ noun
[UK: ˈen.trɪz] [US: ˈen.triz]

belépőkártya főnév

pass card noun
[UK: pɑːs kɑːd] [US: ˈpæs ˈkɑːrd]

belépőél főnév

leading edge◼◼◼ noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ edʒ] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈedʒ]

báli belépő főnév

opera-cloak noun
[UK: ˈɒ.prə kləʊk] [US: ˈɑː.prə kloʊk]

hívatlanul közbelépő főnév

intermeddler noun
[UK: ˌɪntəmˈedlə] [US: ˌɪntɚmˈedlɚ]

ingyenes belépő

no charge for admission[UK: nəʊ tʃɑːdʒ fɔː(r) əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈnoʊ ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr æd.ˈmɪʃ.n̩]

kórus belépő dala főnév

parados noun
[UK: ˈpæ.rə.dɒs] [US: ˈpæ.rʌ.dɑːs]

közbelépő főnév

interferer noun
[UK: ˌɪntəˈfɪərə ] [US: ˌɪntərˈfɪrər ]

interfering noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪər.ɪŋ] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪr.ɪŋ]

intervening noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈviːn.ɪŋ] [US: ˌɪn.tər.ˈviːn.ɪŋ]

lépcsőfok belépője

tread[UK: tred] [US: ˈtred]

tread of a stair[UK: tred əv ə steə(r)] [US: ˈtred əv ə ˈster]

Mennyi a belépő?

How much is it to get in?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ɪz ɪt tuː ˈɡet ɪn] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈɪz ˈɪt ˈtuː ˈɡet ɪn]

Van belépődíj?

Is there an admission charge?[UK: ɪz ðeə(r) ən əd.ˈmɪʃ.n̩ tʃɑːdʒ] [US: ˈɪz ˈðer ˈæn æd.ˈmɪʃ.n̩ ˈtʃɑːrdʒ]

vip belépő

vip pass

vizsgabelépő főnév

entrant for an examination noun
[UK: ˈen.trənt fɔː(r) ən ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈen.trənt ˈfɔːr ˈæn ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

újból belépő

re-entering[UK: riː ˈen.tər.ɪŋ] [US: ˈreɪ ˈen.tər.ɪŋ]

újra belépő melléknév

re-entrant adjective
[UK: riː ˈen.trənt] [US: ˈreɪ ˈen.trənt]

újrabelépő főnév

reentrancy noun
[UK: riːˈentrənsi] [US: riːˈentrənsi]

You can find it in:

węgierskiangielski