słownik węgiersko-angielski » behangolás w języku angielskim

węgierskiangielski
behangolás főnév

adjustment◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ə.ˈdʒəst.mənt]

alignment noun
[UK: ə.ˈlaɪn.mənt] [US: ə.ˈlaɪn.mənt]

dial readings noun
[UK: ˈdaɪəl ˈriːd.ɪŋz] [US: ˈdaɪəl ˈriːd.ɪŋz]

tuning in noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ ɪn] [US: ˈtuːn.ɪŋ ɪn]

behangolás főnév
távk

attunement noun
[UK: əˈtjuːnmənt ] [US: əˈtunmənt ]

syntony noun
[UK: sˈɪntəni] [US: sˈɪntəni]

egybehangolás hiánya (incoordinatio) főnév

incoordination noun
[UK: ˌɪnko.ɔːd.ə.ˈneɪ.ʃən] [US: ˌɪnko.ɔːr.də.ˈneɪ.ʃən]

orgonasíp-behangolás főnév

voicing noun
[UK: ˈvɔɪs.ɪŋ] [US: ˌvɔɪs.ɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski