słownik węgiersko-angielski »

bátor w języku angielskim

węgierskiangielski
bátor melléknév

brave [braver, bravest]◼◼◼ adjective
[UK: breɪv] [US: ˈbreɪv]

courageous◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈreɪ.dʒəs] [US: kə.ˈreɪ.dʒəs]

fearless◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪə.ləs] [US: ˈfɪr.ləs]

valiant◼◼◻ adjective
[UK: ˈvæ.lɪənt] [US: ˈvæ.ljənt]

gallant◼◼◻ adjective
[UK: ɡə.ˈlænt] [US: ˈɡæ.lənt]

intrepid◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtre.pɪd] [US: ˌɪn.ˈtre.pəd]

dauntless◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɔːnt.lɪs] [US: ˈdɔːnt.lɪs]

stalwart◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɔːl.wət] [US: ˈstɒl.wərt]

spunky◼◻◻ adjective
[UK: ˈspʌŋk.i] [US: ˈspʌŋk.i]

spirited◼◻◻ adjective
[UK: ˈspɪ.rɪ.tɪd] [US: ˈspɪ.rə.təd]

manful◼◻◻ adjective
[UK: ˈmæn.fəl] [US: ˈmæn.fəl]

enterprising◼◻◻ adjective
[UK: ˈen.tə.praɪz.ɪŋ] [US: ˈen.tər.ˌpraɪz.ɪŋ]

lion-hearted adjective
[UK: ˈlaɪən ˈhɑː.tɪd] [US: ˈlaɪən ˈhɑːr.təd]

stout-hearted adjective
[UK: staʊt ˈhɑː.tɪd] [US: ˈstaʊt ˈhɑːr.təd]

plucked adjective
[UK: plʌkt] [US: ˈpləkt]

mettled adjective
[UK: ˈmetld] [US: ˈmetld]

undismayed adjective
[UK: ˌʌn.dɪs.ˈmeɪd] [US: ˌʌn.dɪs.ˈmeɪd]

bold-faced adjective
[UK: bəʊld feɪst] [US: boʊld ˈfeɪst]

dreadnought adjective
[UK: ˈdred.nɔːt] [US: ˈdred.nɔːt]

full of mettle adjective
[UK: fʊl əv ˈmet.l̩] [US: ˈfʊl əv ˈmet.l̩]

gamy adjective
[UK: ˈɡeɪ.mi] [US: ˈɡeɪ.mi]

have plenty of spun adjective
[UK: həv ˈplen.ti əv spʌn] [US: həv ˈplen.ti əv ˈspən]

insensible to fear adjective
[UK: ɪn.ˈsen.səb.l̩ tuː fɪə(r)] [US: ɪn.ˈsen.səb.l̩ ˈtuː ˈfɪr]

lion-heart adjective
[UK: ˈlaɪən hɑːt] [US: ˈlaɪən ˈhɑːrt]

stalworth adjective
[UK: stˈɔːlwɜːθ] [US: stˈɔːlwɜːθ]

unblenching adjective
[UK: ʌnblˈentʃɪŋ] [US: ʌnblˈentʃɪŋ]

yeomanly adjective
[UK: ˈjəʊmənli ] [US: ˈjoʊmənli ]

bold [bolder, boldest]◼◼◼ adjective
[UK: bəʊld] [US: boʊld]

game [gamer, gamest]◼◼◻ adjective
[UK: ɡeɪm] [US: ˈɡeɪm]

feisty [feistier, feistiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈfaɪ.sti] [US: ˈfaɪ.sti]

plucky [pluckier, pluckiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈplʌk.i] [US: ˈplʌk.i]

gutsy [gutsier, gutsiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡʌt.si] [US: ˈɡʌt.ˈsiː]

hardy [hardier, hardiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈhɑː.di] [US: ˈhɑːr.di]

bátor melléknév
GB

valorous◼◻◻ adjective
[UK: ˈvæ.lə.rəs] [US: ˈvæ.lə.rəs]

bátor melléknév

stout [stouter, stoutest]◼◻◻ adjective
[UK: staʊt] [US: ˈstaʊt]

gritty [grittier, grittiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡrɪ.ti] [US: ˈɡrɪ.ti]

doughty [doughtier, doughtiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈdaʊ.ti] [US: ˈdɒ.ti]

mettlesome [mettlesomer, mettlesomest] adjective
[UK: ˈmetl.səm] [US: ˈmetl.səm]

bátor, mint az oroszlán

lion-like[UK: ˈlaɪən ˈlaɪk] [US: ˈlaɪən ˈlaɪk]

bátor (ember) melléknév

hearty [heartier, heartiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɑː.ti] [US: ˈhɑːr.ti]

12

You can find it in:

węgierskiangielski