słownik węgiersko-angielski »

angeben wie tüte mücken w języku angielskim

Similar results:
węgierski: andersen, anglesey, angolban, aközben, algebra
węgierskiangielski
Wien-féle törvény

displacement law[UK: dɪs.ˈpleɪ.smənt lɔː] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ.smənt ˈlɑː]

You can find it in:

węgierskiangielski