słownik węgiersko-angielski »

értelmez w języku angielskim

węgierskiangielski
értelmez ige

interpret◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈtɜː.prɪt] [US: ˌɪn.ˈtɝː.prət]

read [read, read]◼◼◻ irregular verb
[UK: riːd red red] [US: riːd ˈred ˈred]

define◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈfaɪn] [US: də.ˈfaɪn]

interpreting◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈtɜː.prɪt.ɪŋ] [US: ˈɪn.tər.ˌpret.ɪŋ]

translate◼◼◻ verb
[UK: trænz.ˈleɪt] [US: trænz.ˈleɪt]

make out◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ˈaʊt] [US: ˈmeɪk ˈaʊt]

spell [spelled (US spelt), spelt]◼◻◻ irregular verb
[UK: spel speld spelt spelt] [US: ˈspel ˈspeld spelt spelt]

elucidate verb
[UK: ɪ.ˈluː.sɪ.deɪt] [US: ə.ˈluː.sə.ˌdet]

exposit verb
[UK: ekspˈɒsɪt] [US: ekspˈɑːsɪt]

expound verb
[UK: ɪk.ˈspaʊnd] [US: ɪk.ˈspaʊnd]

értelmez (szavakat) ige

construe◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈstruː] [US: kən.ˈstruː]

értelmezhető melléknév

explainable adjective
[UK: ɪk.ˈspleɪ.nə.bəl] [US: ɪk.ˈspleɪ.nə.bəl]

értelmezhetőség főnév

interpretability noun
[UK: ɪnˌtɜːprɪtəˈbɪlɪti ] [US: ɪnˌtɜrprətəˈbɪlɪti ]

értelmezés

interpretation◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩]

reading◼◼◻ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

construction◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: kən.ˈstrək.ʃn̩]

explanation (interpretation)◼◻◻ noun
[UK: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩]

representation◼◻◻ noun
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

construing verb
[UK: kən.ˈstruːɪŋ] [US: kən.ˈstruːɪŋ]

expounding noun
[UK: ɪk.ˈspaʊnd.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspaʊnd.ɪŋ]

adsignification noun
[UK: ədsˌɪɡnɪfɪkˈeɪʃən] [US: ədsˌɪɡnɪfɪkˈeɪʃən]

apposition noun
[UK: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩]

grokking noun
[UK: ɡrˈɒkɪŋ] [US: ɡrˈɑːkɪŋ]

értelmezése

interpreting◼◼◼[UK: ɪn.ˈtɜː.prɪt.ɪŋ] [US: ˈɪn.tər.ˌpret.ɪŋ]

értelmezési mód főnév

intendment noun
[UK: ɪnˈtɛndmənt ] [US: ɪnˈtɛndmənt ]

értelmezési tartomány főnév

domain (mathematics set of points)◼◼◼ noun
[UK: dəʊ.ˈmeɪn] [US: doʊ.ˈmeɪn]

értelmező

interpretative◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtɜː.prɪ.tə.tɪv] [US: ɪn.ˈtɝː.prɪ.tə.tɪv]

explanatory◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈsplæ.nət.r̩i] [US: ɪk.ˈsplæ.nə.ˌtɔː.ri]

interpreter◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈtɜː.prɪ.tə(r)] [US: ˌɪn.ˈtɝː.prə.tər]

interpretive◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtɜː.prɪ.tə.tɪv] [US: ˌɪn.ˈtɝː.prə.tɪv]

explanative noun
[UK: eksplˈanətˌɪv] [US: eksplˈænətˌɪv]

expositional adjective
[UK: ˌɛkspəʊˈzɪʃən(ə)l ] [US: ˌɛkspəˈzɪʃən(ə)l ]

értelmező (cikk, szó, szöveg) főnév

expositor noun
[UK: ekspˈɒsɪtə] [US: ekspˈɑːsɪɾɚ]

értelmező jelleg főnév

explanatoriness noun
[UK: ɪksˈplænətərɪnəs ] [US: ɪkˈsplænəˌtɔrɪnəs ]

értelmező jelző főnév

apposition noun
[UK: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pə.ˈzɪʃ.n̩]

értelmező jogszabály

declaratory statute[UK: dɪ.ˈkle.rə.ˌtɔːi ˈstæ.tʃuːt] [US: dɪ.ˈkle.rə.ˌtɔː.ri ˈstæ.tʃuːt]

értelmezően határozószó

explanatively adverb
[UK: eksplˈanətˌɪvli] [US: eksplˈænətˌɪvli]

explanatorily adverb
[UK: ɪksˈplænətərɪli ] [US: ɪkˈsplænəˌtɔrɪli ]

értelmezői melléknév

appositive adjective
[UK: əpˈɒzɪtˌɪv] [US: əpˈɑːzɪtˌɪv]

értelmezői melléknév
nyelvt

appositional adjective
[UK: əpəzˈɪʃənəl] [US: əpəzˈɪʃənəl]

You can find it in:

węgierskiangielski