słownik Łacino-Polski »

iactus w języku polskim

ŁacinaPolski
iactus verb

ciskaćverb
rzucać z użyciem dużej siły

miotaćverb
mocno i daleko rzucać

obsadzić(filmologia, filmoznawstwo, filmologiczny, filmoznawczy, filmowy) (teatrologia, teatr, teatrologiczny, teatralny) dać rolę w jakimś przedstawieniu, filmie
verb

odrzucaćverb
oddalać gwałtownie od siebie

odrzucaćverb
zmieniać położenie ruchem gwałtownym czy rzutem

podrzucaćverb
rzucać coś w górę na niezbyt dużą wysokość

topićverb
sprawiać, że coś przemieszcza się pod powierzchnię cieczy albo w głąb ciała

wrzucaćverb
rzucając, umieszczać coś w czymś

zarzucaćverb
o połowie ryb siecią lub wędką: wrzucać do wody

iactus noun

obsada(teatrologia, teatr, teatrologiczny, teatralny) (filmologia, filmoznawstwo, filmologiczny, filmoznawczy, filmowy) zespół ludzi, który wciela się w role w sztuce, filmie, przedstawieniu baletowym, kabaretowym, operowym itp.
noun

odlewnoun
przedmiot powstały z wypełnienia formy płynną masą, która po zakrzepnięciu, wyschnięciu lub wypaleniu przyjmuje kształt tej formy

rzutnoun
wprawienie w ruch i spowodowanie chwilowego lotu jakiegoś przedmiotu przez wyrzucenie go z pewną siłą

wyrzutnoun
gwałtowne rzucenie lub wyciągnięcie