słownik francusko-węgierski »

appartenir w języku węgierskim

francuskiwęgierski
appartenir

tartozik [+hez]

appartenir à q

hozzátartozik vkihez

appartenir à q, qc

vkié, vmié

appartenir à qqch verbe

beletartozik ige

odatartozik ige

appartenir à qqn verbe

megillet ige

revenir | appartenir de droit à qqn verbe

megillet ige

You can find it in:

francuskiwęgierski