Polsčina-Nemčina slovník »

przez znamená v Nemčina

PolsčinaNemčina
przez adjective
…czasu trwania czynności

lang [länger; am längsten]Adjektiv

przez …drogi lub przeszkody, jaką się przebywa podczas wykonywania danej czynności

durch | über

przez adverb
…narzędzia użytego do wykonania czynności

durchAdverb

przez adverb
…operacji dzielenia (w matematyce)

durchAdverb

przez …przyczyny wykonania czynności

aus | von

przez …wykonawcy czynności w formach strony biernej

von

przez aklamację adjective

einhellig [einhelliger; am einhelligsten]Adjektiv

przez co

wodurch

przez niego adverb

darüberAdverb

przez to

dadurch

przez to, że

indem

przez żołądek do serca

Liebe geht durch den Magen

przezabawny adjective
nadzwyczaj, niezwykle, bardzo zabawny

urkomischAdjektiv

przeze mnie

meinetwegen

przeziębiać verb

erkälten [erkältete; hat erkältet]Verb

przeziębienie (medycyna, medyczny) choroba będąca następstwem obniżenia odporności ustroju po zziębnięciu
noun

Erkältung | VerkühlungSubstantiv

przeznaczać verb
określać cel

bestimmen [bestimmte, hat bestimmt]Verb

przeznaczenie noun
cel, dla którego służy dana rzecz

die Bestimmung [der Bestimmung; die Bestimmungen]Substantiv

przeznaczenie noun
nieunikniona przyszłość; coś, co musi się stać

das Schicksal [des Schicksals; die Schicksale]Substantiv

przeznaczony adjective
taki, który musi się stać

bestimmen [bestimmte, hat bestimmt]Adjektiv

przezorność noun
bycie przezornym

Umsicht | VorsichtSubstantiv

przezroczystość noun
cecha tego, co jest przezroczyste

die Durchlässigkeit [der Durchlässigkeit; die Durchlässigkeiten]Substantiv

przezroczysty adjective
taki, który przepuszcza światło

durchsichtig [durchsichtiger; am durchsichtigsten]Adjektiv

przezskórny phrase

perkutanPhrase

przezwisko noun
dodatkowa nazwa nadana komuś, często o charakterze ironicznym

der Spitzname [des Spitznamens; die Spitznamen]Substantiv

przezwyciężać verb
pokonywać coś z wysiłkiem

überwinden [überwand; hat überwunden]Verb

przezwyciężenie phrase

die Überwindung [der Überwindung; die Überwindungen]Phrase

przezwyciężyć verb

überwinden [überwand; hat überwunden]Verb

nabyć przez zasiedzenie phrase

ersitzen [ersaß; hat ersessen]Phrase

nieprzezroczysty adjective
o substancji nieprzepuszczający światła, nieprzejrzysty

opak [opaker; am opaksten]Adjektiv

niszczyć krajobraz przez zasiedlanie

zersiedeln

patrzeć przez palce verb
udawać, że się czegoś nie widzi, być pobłażliwym, tolerować coś

ein Auge zudrückenVerb

patrzeć przez różowe okulary verb
być optymistą, zapomnieć o problemach; widzieć tylko pozytywne strony (aspekty)

etwas durch die rosarote Brille sehenVerb

poprzez adverb
…dołączający obszar, przez który z trudem ktoś/coś przemieszcza się

durchAdverb

poprzez adverb
…dołączający osobę, instytucję lub rzecz, z której ktoś/coś korzysta; której ktoś używa; za pomocą czegoś, za pośrednictwem czegoś

durchAdverb

przechodzić przez verb

überqueren [überquerte; hat überquert]Verb

przejść przez verb

überqueren [überquerte; hat überquert]Verb

półprzezroczysty adjective
niezupełnie przezroczysty, częściowo przezroczysty

lichtdurchlässig [lichtdurchlässiger; am lichtdurchlässigsten]Adjektiv

skoki przez przeszkody noun

das Springreiten [des Springreitens; —]Substantiv

widzieć coś przez różowe okulary

alles durch die rosarote Brille sehen

12