Nemčina-Holandčina slovník »

voll znamená v Holandčina

NemčinaHolandčina
voll [voller; am vollsten] Adjektiv

compleetbijvoeglijk

totaalbijvoeglijk

volbijvoeglijk

volkomenbijvoeglijk

volledigbijvoeglijk

vollendet Adjektiv

inoptimaformabijvoeglijk

perfectbijvoeglijk

volkomenbijvoeglijk

volmaaktbijvoeglijk

die Vollendung [der Vollendung; die Vollendungen] Substantiv

perfectiesubstantief

volkomenheidsubstantief

volmaaktheidsubstantief

völlig [völliger; am völligsten] Adjektiv

compleetbijvoeglijk

geheelbijvoeglijk

heelbijvoeglijk

tenvollebijvoeglijk

totaalbijvoeglijk

totaliterbijvoeglijk

volkomenbijvoeglijk

volledigbijvoeglijk

voluitbijvoeglijk

völlig übereinstimmend

identiekbijvoeglijk

volljährig Adjektiv

meerderjarigbijvoeglijk

mondigbijvoeglijk

vollkommen [vollkommener; am vollkommensten] Adjektiv

inoptimaformabijvoeglijk

perfectbijvoeglijk

volkomenbijvoeglijk

volmaaktbijvoeglijk

die Vollkommenheit [der Vollkommenheit; die Vollkommenheiten] Substantiv

perfectiesubstantief

volkomenheidsubstantief

volmaaktheidsubstantief

der Vollmond [des Vollmondes, des Vollmonds; die Vollmonde] Substantiv

vollemaanm

vollstrecken [vollstreckte; hat vollstreckt] Verb

executerenv

terdoodbrengenv

terechtstellenv

die Vollzähligkeit [der Vollzähligkeit; —] Substantiv

completsubstantief

setsubstantief

stelsubstantief

stelletjesubstantief

achtungsvoll Adjektiv

eerbiedigbijvoeglijk

12