Maďarčina-Nemčina slovník » hasonlít meaning in Nemčina

MaďarčinaNemčina
hasonlít ige

gleichen [glich; hat geglichen]◼◼◼ » Verb
[ ɡlˈaɪçən]

angleichen [glich an; hat angeglichen] » Verb
[ ˈanɡlˌaɪçən]

nachgeraten [geriet nach; ist nachgeraten] » Verb
[ nˌaxɡeːrˈɑːtən]

hasonlít (vkhez)

ähneln [ähnelte; hat geähnelt]◼◼◼ » Verb
[ ˈɛːnəln]

geglichen »[ɡəɡlˈɪçən]

glich »[ɡlˈɪç]

hasonlít rám

er sieht mir ähnlich

hasonlít valakire/valamire kifejezés

arten [artete; ist geartet] (nach + Dativ) » Verb
[ ˈɑːɾtən]

hasonlít vkire kifejezés

geraten [geriet; ist geraten] » Verb
[ ɡərˈɑːtən]

hasonlít vmihez/vkihez kifejezés

nahekommen [kam nahe; ist nahegekommen] » Verb
[ nˈɑːeːkˌɔmən]

hasonlítanak egymásra

sie gleichen einander

sie gleichen sich

hasonlíthatatlanul

ungleich »[ˈʊnɡlˌaɪç]

archívszámok összehasonlítása kifejezés

der Archivnummernvergleich » Substantiv
[ˈaɾçɪvnˌʊmɛɾnfɜɡlˌaɪç]

csődösszehasonlítás főnév

der Konkursvergleich » Substantiv
[kɔnkˈʊɐsfɜɡlˌaɪç]

ez hozzád hasonlít

das sieht dir ähnlich

kellene-van összehasonlítás kifejezés

der Soll-Ist-Vergleich » Substantiv
[zˌɔlɪstfɛɾɡlˈaɪç]

Krisztushoz hasonlító személy kifejezés

der Christuskopf » Substantiv
[krˈɪstʊskˌɔpf]

költségek összehasonlítása kifejezés

der Kostenvergleich » Substantiv
[kˈɔstənfɜɡlˌaɪç]

laboratóriumközi összehasonlítás kifejezés

der Ringversuch [des Ringversuchs; die Ringversuche] » Substantiv
[rˈɪŋfɜzˌuːx]

menetösszehasonlító főnév

der Gewindekomparator » Substantiv
[ɡəvˌɪndeːkˌɔmparˈɑtoːɾ]

mutatás vagy terítés; a pókerjátékosok felfedik zárt lapjaikat, és összehasonlítják a kombinációkat, így döntik el, ki nyerte meg a kasszát kifejezés

der Schowdown » Substantiv
[ʃˈəʊdˈɔvn]

der Show-down » Substantiv
[ʃˈəʊdˈɔvn]

nem azonos nagyságok összehasonlítása kifejezés

die Ungleichung [der Ungleichung; die Ungleichungen] » Substantiv
[ˈʊnɡlˌaɪçʊŋ]

nem összehasonlítható

inkommensurabel »[ɪnkˌɔmənzuːrˈɑːbəl]

nyelvhasonlítás főnév

die Sprachvergleichung [der Sprachvergleichung; die Sprachvergleichungen] » Substantiv
[ʃprˈɑːxfɜɡlˌaɪçʊŋ]

rentabilitási összahasonlító számítás kifejezés

die Rentabilitäts-Vergleichsrechnung » Substantiv
[rˌɛntabˌiːliːtˈɛːtsfɛɾɡlˈaɪksrɛçnˌʊŋ]

termék összehasonlítás

Produktvergleich »[proːdˈʊktfɜɡlˌaɪç]

vkihez hasonlítja magát kifejezés

vergleichen, sich [verglich; hat verglichen] Verb
[ fɛɾɡlˈaɪçən]

árösszehasonlítás főnév

der Preisvergleich◼◼◼ » Substantiv
[prˈaɪsfɜɡlˌaɪç]

árösszehasonlítási lista kifejezés

die Preisvergleichsliste » Substantiv
[prˌaɪsfɜɡlaɪkslˈɪstə]

összahasonlító műszer kifejezés

der Vergleicher » Substantiv
[fɛɾɡlˈaɪçɜ]

összehasonlít

vergleichen [verglich; hat verglichen]◼◼◼ » Verb
[ fɛɾɡlˈaɪçən]

dagegenhalten [hielt dagegen; hat dagegengehalten] » Verb
[dˈɑɡeːɡənhˌaltən]

danebenhalten [hielt daneben; hat danebengehalten] » Verb
[dɑːnˈeːbənhˌaltən]

gegeneinanderhalten [hielt gegeneinander; hat gegeneinandergehalten] » Verb
[ɡeːɡənaɪnˈandɜhˌaltən]

kollationieren [kollationierte; hat kollationiert] » Verb
[kˌɔlatsɪˌoːnˈiːrənt]

kollationiert »[kˌɔlatsɪˌoːnˈiːɾt]

összehasonlíthatatlan

unvergleichbar »[ˈʊnfɛɾɡlˌaɪçbɑːɾ]

unvergleichlich »[ˈʊnfɛɾɡlˌaɪçlɪç]

12

You can find it in:

MaďarčinaNemčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies