Maďarčina-Angličtina slovník »

kimenetel znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kimenetel [~t, ~e] főnév

outcome [outcomes]◼◼◼noun
[UK: ˈaʊtkʌm] [US: ˈaʊtˌkəm]
The outcome of the upcoming election will be the hardest ever to predict. = A közelgő választás kimenetelét a legeslegnehezebb lesz megjósolni.

issue [issues]◼◼◻noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
The negotiations reached a positive issue for both parties. = A tárgyalások pozitív kimenetelt hoztak mindkét fél számára.

success [successes]◼◼◻noun
[UK: sək.ˈses] [US: sək.ˈses]

upshot [upshots]◼◻◻noun
[UK: ˈʌp.ʃɒt] [US: ˈʌp.ˌʃɑːt]

egression [egressions]noun
[UK: iː.ˈɡre.ʃən] [US: ɪ.ˈɡre.ʃən]

a kimenetel

the long and the short[UK: ðə ˈlɒŋ ənd ðə ʃɔːt] [US: ðə ˈlɔːŋ ænd ðə ˈʃɔːrt]

bizonytalan kimenetelű melléknév

ticklishadjective
[UK: ˈtɪ.klɪʃ] [US: ˈtɪk.ə.lɪʃ]

gyászos kimenetelű melléknév

tragic◼◼◼adjective
[UK: ˈtræ.dʒɪk] [US: ˈtræ.dʒɪk]

reméli a dolog szerencsés kimenetelét

have one's fingers crossed (to hope for a successful or advantageous outcome)[UK: həv wʌnz ˈfɪŋ.ɡəz krɒst] [US: həv wʌnz ˈfɪŋ.ɡərz ˈkrɒst]

hope for a successful or advantageous outcome[UK: həʊp fɔː(r) ə sək.ˈse.sfəl ɔː(r) ˌæd.vən.ˈteɪ.dʒəs ˈaʊtkʌm] [US: hoʊp ˈfɔːr ə sək.ˈse.sfəl ɔːr ˌæd.vən.ˈteɪ.dʒəs ˈaʊtˌkəm]

keep one's fingers crossed[UK: kiːp wʌnz ˈfɪŋ.ɡəz krɒst] [US: ˈkiːp wʌnz ˈfɪŋ.ɡərz ˈkrɒst]

szerencsétlen kimenetelű vállalkozás

misventure[UK: mɪsvˈentʃə] [US: mɪsvˈentʃɚ]

szomorú kimenetelű melléknév

tragicadjective
[UK: ˈtræ.dʒɪk] [US: ˈtræ.dʒɪk]

tragicaladjective
[UK: ˈtræ.dʒɪkəl] [US: ˈtræ.dʒɪkəl]

História vyhľadávania