Maďarčina-Angličtina slovník »

feladat znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
feladat főnév

task [tasks]◼◼◼noun
[UK: tɑːsk] [US: ˈtæsk]
What is my task? = Mi a feladatom?

job [jobs]◼◼◼noun
[UK: dʒɒb] [US: ˈdʒɑːb]
What's the job? = Mi a feladat?

duty [duties]◼◼◼noun
[UK: ˈdjuː.ti] [US: ˈduː.ti]
What are your duties? = Milyen feladataid vannak?

function [functions]◼◼◻noun
[UK: ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈfʌŋk.ʃn̩]
He fulfilled the functions of a statesman. = Politikai feladatokat lát el.

mission [missions]◼◼◻noun
[UK: ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈmɪʃ.n̩]
I am charged with an important mission. = Fontos feladattal bíztak meg.

role [roles]◼◼◻noun
[UK: rəʊl] [US: roʊl]

project [projects]◼◼◻noun
[UK: prə.ˈdʒekt] [US: prə.ˈdʒekt]

assignment [assignments]◼◼◻noun
[UK: ə.ˈsaɪn.mənt] [US: ə.ˈsaɪn.mənt]
This is your first assignment. = Ez az első feladatod.

part [parts]◼◼◻noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

problem [problems]◼◼◻noun
[UK: ˈprɒ.bləm] [US: ˈprɑː.bləm]
The problem stayed unsolved. = A feladat megoldatlan maradt.

challenge [challenges]◼◼◻noun
[UK: ˈtʃæ.ləndʒ] [US: ˈtʃæ.ləndʒ]

objective [objectives]◼◼◻noun
[UK: əb.ˈdʒek.tɪv] [US: əb.ˈdʒek.tɪv]

charge [charges]◼◼◻noun
[UK: tʃɑːdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ]

target [targets]◼◼◻noun
[UK: ˈtɑː.ɡɪt] [US: ˈtɑːr.ɡət]

commitment [commitments]◼◼◻noun
[UK: kə.ˈmɪt.mənt] [US: kə.ˈmɪt.mənt]

object [objects]◼◼◻noun
[UK: əb.ˈdʒekt] [US: ˈɑːb.dʒekt]

lesson [lessons]◼◼◻noun
[UK: ˈles.n̩] [US: ˈles.n̩]

scheme [schemes]◼◼◻noun
[UK: skiːm] [US: ˈskiːm]

proposition [propositions]◼◻◻noun
[UK: ˌprɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌprɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

disgraciousnoun
[UK: dɪsɡrˈeɪʃəs] [US: dɪsɡrˈeɪʃəs]

thema [themata]noun
[UK: thema] [US: thema]

feladat (iskolai) főnév

exercise (schoolwork) [exercises]◼◼◼noun
[UK: ˈek.sə.saɪz] [US: ˈek.sər.ˌsaɪz]
Do this exercise as revision. = Ismétlés gyanánt csináld meg ezt a feladatot.

feladat kiszabó (személy)

task-lord[UK: tɑːsk lɔːd] [US: ˈtæsk ˈlɔːrd]

feladat kiszabó női személy

task-mistress[UK: tɑːsk ˈmɪ.strɪs] [US: ˈtæsk ˈmɪ.strəs]

feladat-meghatározás főnév

terms of reference◼◼◼noun
[UK: tɜːmz əv ˈre.frəns] [US: ˈtɝːmz əv ˈre.fə.rəns]
business

feladata megtenni (valamit) ige

be supposed to do (something)verb
[UK: bi sə.ˈpəʊzd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi səˈpoʊzd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

feladatai

duties◼◼◼[UK: ˈdjuː.tɪz] [US: ˈduː.tiz]

feladatgyűjtemény főnév

workbook [workbooks]◼◼◼noun
[UK: ˈwɜːk.bʊk] [US: ˈwɝːk.bʊk]

exercise book◼◼◻noun
[UK: ˈek.sə.saɪz bʊk] [US: ˈek.sər.ˌsaɪz ˈbʊk]

feladathoz van kötve

be riveted to a task[UK: bi ˈrɪ.vɪ.tɪd tuː ə tɑːsk] [US: bi ˈrɪ.və.təd ˈtuː ə ˈtæsk]

feladathoz van láncolva

be riveted to a task[UK: bi ˈrɪ.vɪ.tɪd tuː ə tɑːsk] [US: bi ˈrɪ.və.təd ˈtuː ə ˈtæsk]

feladatirányító főnév

task managernoun
business

feladatkezelő főnév

task manager◼◼◼noun
business

feladatkiosztás főnév

tasking [taskings]noun
[UK: ˈtɑːsk.ɪŋ] [US: ˈtæsk.ɪŋ]

feladatkör főnév

scope of duties◼◼◼noun
[UK: skəʊp əv ˈdjuː.tɪz] [US: skoʊp əv ˈduː.tiz]

scope of somebody's dutiesnoun
[UK: skəʊp əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdjuː.tɪz] [US: skoʊp əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈduː.tiz]

feladatlap főnév

worksheet [worksheets]◼◼◼noun
[UK: ˈwɜːk.ʃiːt] [US: ˈwɝːk.ʃit]

feladatleírás főnév

statement of work (SOW)noun

feladatlista főnév

checklist [checklists]◼◼◼noun
[UK: ˈtʃe.klɪst] [US: ˈtʃe.ˌklɪst]

tasklist [tasklists]◼◻◻noun

12