Maďarčina-Angličtina slovník »

eredmény znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
eredmény főnév

result [results]◼◼◼noun
[UK: rɪ.ˈzʌlt] [US: rə.ˈzəlt]

outcome [outcomes]◼◼◼noun
[UK: ˈaʊtkʌm] [US: ˈaʊtˌkəm]
That's the expected outcome. = Ez a várt eredmény.

product [products]◼◼◻noun
[UK: ˈprɒ.dʌkt] [US: ˈprɑː.dəkt]

achievement [achievements]◼◼◻noun
[UK: ə.ˈtʃiːv.mənt] [US: ə.ˈtʃiːv.mənt]
Now that's an achievement. = Ez már eredmény.

end [ends]◼◼◻noun
[UK: end] [US: ˈend]

effect [effects]◼◼◻noun
[UK: ɪ.ˈfekt] [US: ɪ.ˈfekt]

success [successes]◼◼◻noun
[UK: sək.ˈses] [US: sək.ˈses]

score [scores]◼◼◻noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

issue [issues]◼◼◻noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
The survey results will issue valuable insights into customer preferences. = A felmérés eredményei értékes betekintést fognak nyújtani az ügyfélpreferenciákba.

output [outputs]◼◼◻noun
[UK: ˈaʊt.pʊt] [US: ˈaʊt.ˌpʊt]

accomplishment [accomplishments]◼◼◻noun
[UK: əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənt] [US: əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənt]

fruit [fruits]◼◼◻noun
[UK: fruːt] [US: ˈfruːt]

harvest [harvests]◼◻◻noun
[UK: ˈhɑː.vɪst] [US: ˈhɑːr.vəst]

offspring [offspring]◼◻◻irregular noun
[UK: ˈɒf.sprɪŋ] [US: ˈɒf.ˌsprɪŋ]

outturn◼◻◻noun
[UK: ˈaʊt tɜːn] [US: ˈaʊt ˈtɝːn]

upshot [upshots]◼◻◻noun
[UK: ˈʌp.ʃɒt] [US: ˈʌp.ˌʃɑːt]

payoff [payoffs]◼◻◻noun
[UK: ˈpeɪɒf] [US: ˈpeɪ.ˌɒf]

outgrowth [outgrowths]◼◻◻noun
[UK: ˈaʊt.ɡrəʊθ] [US: ˈaʊtɡroʊθ]

succeeding◼◻◻noun
[UK: sək.ˈsiːd.ɪŋ] [US: sək.ˈsiːd.ɪŋ]

throughput [throughputs]◼◻◻noun
[UK: ˈθruː.pʊt] [US: ˈθruː.pʊt]

progeny [progeny]◼◻◻noun
[UK: ˈprɒ.dʒə.ni] [US: ˈprɑː.dʒə.ni]

fruitage◼◻◻noun
[UK: ˈfruː.tɪdʒ] [US: ˈfruː.tɪdʒ]

after-comenoun
[UK: ˈɑːf.tə(r) kʌm] [US: ˈæf.tər ˈkəm]

outgo [outgoes]noun
[UK: ˈaʊt.ɡəʊ] [US: ˈaʊtˌɡo.ʊ]

outwentnoun
[UK: aʊt.ˈwent] [US: aʊt.ˈwent]

resultatenoun
[UK: rɪzˈʌlteɪt] [US: rɪzˈʌlteɪt]

eredmény (főleg pénzügyi) főnév

accrual [accruals]◼◼◼noun
[UK: ə.ˈkruːəl] [US: ə.ˈkruːəl]

eredmény bizonytalansága (kockadobásnál)

hazard[UK: ˈhæ.zəd] [US: ˈhæ.zərd]

eredmény-kimutatás főnév

profit and loss account◼◼◼noun
[UK: ˈprɒ.fɪt ənd lɒs əˈk.aʊnt] [US: ˈprɑː.fət ænd ˈlɒs əˈk.aʊnt]

eredmény magyarázata főnév

accounting fornoun

eredménydús melléknév

successfuladjective
[UK: sək.ˈse.sfəl] [US: sək.ˈse.sfəl]

eredménye van

bear fruit◼◼◼[UK: beə(r) fruːt] [US: ˈber ˈfruːt]

eredményeivel a legelsők közé kerül

obtain first class honours[UK: əb.ˈteɪn ˈfɜːst klɑːs ˈɒ.nəz] [US: əb.ˈteɪn ˈfɝːst ˈklæs ˈɒ.nərz]

eredmények

results◼◼◼[UK: rɪ.ˈzʌlts] [US: rə.ˈzəlts]The results are good. = Jók az eredmények.

effects◼◼◻[UK: ɪ.ˈfekts] [US: ə.ˈfekts]

outcomes◼◼◻[UK: ˈaʊtkʌmz] [US: ˈaʊtˌkəmz]

eredményeket felíró blokk főnév

scorepadnoun
[UK: skˈɔːpad] [US: skˈoːrpæd]

eredményeket felíró lap főnév

scorepadnoun
[UK: skˈɔːpad] [US: skˈoːrpæd]

eredményeként (valaminek) határozószó

due to (something)◼◼◼adverb
[UK: djuː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈduː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

eredményeképpen (valaminek) határozószó

as a result of (something)◼◼◼adverb
[UK: əz ə rɪ.ˈzʌlt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæz ə rə.ˈzəlt əv ˈsʌm.θɪŋ]

12