Latinsk-Ungersk ordbok »

deum betyder på ungerska

LatinskaUngerska
deum

(deus tsz gen)

deum aliquem protecturum vos rapturumque hinc putatis?

úgy vélitek, hogy valamelyik Isten megoltalmaz és kiragad majd innen benneteket?

Deum colit qui novit

aki ismeri Istent, az tiszteli is (Seneca)

deum gens

Istenek sarja

Deum non vides, tamen Deum agnoscis ex operibus eius

Istent nem látod, de műveiből megismerheted (Cicero)

deum partus

Istenek sarjadéka

deum rite colo

vallásos szertartás szerint tiszteli Istent

audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua

halld Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel

beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt

boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják Istent

credo in unum Deum!

hiszek az egy Istenben! (a Hitvallás kezdő szavai)

desine fata deum flecti sperare precando

hagyj fel azzal a reménnyel, hogy az Istentől kiszabott végzetet könyörgéssel megmásíthatod

frondeus [frondea, frondeum] adjective

lombos (erdő)melléknév

lomb~ (sátor)melléknév

genitor deum

Istenek szülőatyja (Jupiter)

habere non potest Deum patrem, qui non habet ecclesiam matrem

nem lehet Isten annak az Atyja, akinek az egyház nem az édesanyja (Szent Ciprián püspök)

hordeum [hordei] (2nd) N
noun

árpafőnév

Hordeum distichon noun

sörárpafőnév

Hordeum hystrix

sziki árpa

Hordeum hystrix noun

cigánybúzafőnév

in publicis morsu Deum invocare

minden bolhacsípésnél az Égre kiáltani (mindjárt félreverni a harangot)

ira deum

Istenek haragja

Istenek átka

lapideus [lapidea, lapideum] adjective

kőből valómelléknév

kő~ (zápor)melléknév

laudo Deum verum, plebem voco, congrero clerum, defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro

dicsérem az igaz Istent, hívogatom a hívőket, összegyűjtöm a papságot, elsiratom a halottakat, a pestist elűzöm, az ünnepeket széppé teszem (a harangok régi szerepe)

metus deum noun

Istenfélelemfőnév

neglegentia deum

nemtörődés az Istenekkel

non est impossibile apud Deum, omne verbum

Istennél semmi sem lehetetlen

omnia praetereunt praeter amare Deum

minden elmúlik - Isten szeretetén kívül

parens deum

Cybele

Plato sine corpore esse vult deum

Platón azt állítja, hogy az Istenség testetlen

quis te, Palinure, deum erupit nobis?

melyik Isten ragadott el tőlünk, Palinurus?

si quis dixerit, quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, Deum, quem non videt, quomodo potest diligere?

ha valaki azt állítja: "Szeretem az Istent" - de testvérét gyűlöli, hazudik. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát

si videris hominem longum et sapientem glorifica Deum omnipotentem

ha túlságosan magas és egyúttal okos embert látsz, dicsérd érte a mindenható Istent

Te Deum (laudamus)

hálaadó Istentisztelet

te Deum (laudamus)

téged Isten (dicsérünk)

Te Deum laudamus

Isten, téged dícsérünk

time Deum, ne deficias. Ama Deum, ut proficias

féld az Istent, hogy ne vétkezzél. Szeresd az Istent, hogy lélekben előrehaladjál

Troiae sub moenibus altis tot nati cecidere deum, quin occidit una Sarpedon mea progenies Gr

Trója magas falai alatt az Istenek oly sok gyermeke esett el, sőt, elesett velük együtt Szarpédón, az én sarjam