Latinsk-Ungarsk ordbok » provincia betyr ungarsk

LatinskUngarsk
provincia ae f

egyháztartomány {önmagában is}

feladat

fővezérség

hatáskör

helytartóság

hivatal

kormányzás {Itálián kívül}

meghódított ország

munkakör

parancsnokság {flottáé}

tartomány {helytartó kormányzása alatt}

provincia aquaria

vízfelügyelőség

provincia caudicalis

fahasogatás

provincia ecclesiastica

egyháztartomány

tartomány {szerzetes intézményé}

provincia Ostiensis

vízfelügyeleti és élelmezési hatóság

provincia peregrina

idegenek és polgárjoggal rendelkezők közti peres ügyeket intéző bíró hatásköre

idegenek és polgárjoggal rendelkezők közti peres ügyeket intéző bíró hivatala

provinciales ium m

provincia lakói

vidékiek

provincialis is m

szerzetesrendek tartományfőnöke

provincialis e 2

elmaradott

kisszerű

szűk látókörű

tartományhoz tartozó

tartományi

vidékiesen korlátolt

provincialismus us m

beszűkültség

elmaradottság

szűk területi érdekek hangsúlyozása

tájkifejezések használata

tájszavak használata

vidéki sajátság

vidékiesség

provinciam dimitto

lemond a tartományról

provincias inter se comparant

hatáskörükre nézve egymással megegyeznek

accursus provinciarum

a provinciák gyors segítsége

Adv.Ord.Cur.Provinc {advocatus ordinarius curiae provincialis}

rendes tartományi bíróság ügyvédje

Adv.ord.jur.prov. {advocatus ordinarius iuratus provinciae}

rendes tartományi esküdt ügyvéd

capitulum provinciale

tartományi káptalan

12

Andre søkemuligheter

LatinskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies