Latinsk-Ungarsk ordbok »

credo betyr ungarsk

LatinskUngarsk
credo [credere, credidi, creditus] (3rd)
verb

a hiszekegy {kezdő szavai, "hiszek egy Istenben ..."}ige

gondolom {közbeszúrva}ige

hitvallásige

credo [credere, credidi, creditus] (3rd)
verb

átadige

átengedige

gondolige

hitelezige

kölcsönadige

rábíz valakireige

vélige

vkben bízikige

vknek hiszige

vmt elhiszige

vmt igaznak tartige

credo fore ut ea laudetur

azt hiszem, hogy ő meg lesz dícsérve

credo in unum Deum!

hiszek az egy Istenben! {a Hitvallás kezdő szavai}

credo quia absurdum

hiszem, mert lehetetlen {Tertullianus} {a hittitkokat nem lehet ésszel felfogni}

credor

hisznek nekem

accredo [accredere, accredidi, accreditus] (3rd) DAT
verb

elhiszige

hitelt adige

concredo [concredere, concredidi, concreditus] (3rd) TRANS
verb

rábíz valakire valamit {alicui aliquid}ige

si quis vina bibit, paradisum tutius ibit, et quia credo mori, potabo de meliori

aki bort iszik, biztosabban jut a paradicsomba, s mivel hiszek a halálban, iszom a javából