Hongaars-Duits woordenboek »

nyilvános bocsánatkérés meaning in Duits

HongaarsDuits
nyilvános bocsánatkérés kifejezés

die Ehrenerklärung [der Ehrenerklärung; die Ehrenerklärungen] » Substantiv
[ˈeːrənɜklˌɛːrʊŋ]

You can find it in:

HongaarsDuits