Hungarian-German dictionary »

nyilvános bocsánatkérés meaning in German

HungarianGerman
nyilvános bocsánatkérés kifejezés

die Ehrenerklärung [der Ehrenerklärung; die Ehrenerklärungen] » Substantiv
[ˈeːrənɜklˌɛːrʊŋ]

You can find it in:

HungarianGerman