Hongaars-Duits woordenboek »

összefog betekenis in Duits

HongaarsDuits
összefog ige

zusammenschließen [schloss zusammen; hat zusammengeschlossen]◼◼◼ »Verb
[t͡suˈzamənˌʃliːsn̩]

bündeln [bündelte; hat gebündelt]◼◼◼ »Verb
[ˈbʏndl̩n]

zusammenfassen (fasst zusammen) [fasste zusammen; hat zusammengefasst]◼◼◻ »Verb
[t͡suˈzamənˌfasn̩]

zusammenschließen, sich [schloss zusammen; hat zusammengeschlossen]◼◻◻Verb

összefog

zusammengenommen »[t͡suˈzamənɡəˌnɔmən]

összefogdos ige

abfingern [fingerte ab; hat abgefingert] »Verb
[ˈapˌfɪŋɐn]

betatschen [betatschte; hat betatscht] »Verb
[bəˈtat͡ʃn̩]

összefogdos (összetapogat) ige

antatschen [tatschte an; hat angetatscht] »Verb

összefoglal ige

zusammenfassen (fasst zusammen) [fasste zusammen; hat zusammengefasst]◼◼◼ »Verb
[t͡suˈzamənˌfasn̩]

resümieren [resümierte; hat resümiert]◼◻◻ »Verb
[ʁezyˈmiːʁən]

subsumieren [subsumierte; hat subsumiert]◼◻◻ »Verb
[zʊpzuˈmiːʁən]

összefoglal ige
átv

niederlegen [legte nieder; hat niedergelegt] »Verb
[ˈniːdɐˌleːɡn̩]

összefoglal

etwas auf den Punkt bringen

összefoglalt

zusammengefasst◼◼◼ »[t͡suˈzamənɡəˌfast]

összefoglalt melléknév

synoptisch »Adjektiv
[zyˈnɔptɪʃ]

összefoglalva

im Schnelldurchlauf

összefoglalás főnév

die Zusammenfassung [der Zusammenfassung; die Zusammenfassungen]◼◼◼ »Substantiv
[t͡suˈzamənˌfasʊŋ]

das Resümee [des Resümees; die Resümees]◼◻◻ »Substantiv
[ʁezyˈmeː]

die Inhaltsangabe [der Inhaltsangabe; die Inhaltsangaben]◼◻◻ »Substantiv
[ˈɪnhalt͡sˌʔanɡaːbə]

die Rekapitulation [der Rekapitulation; die Rekapitulationen]◼◻◻ »Substantiv

die Zusammenschau [der Zusammenschau; die Zusammenschauen] »Substantiv
[t͡suˈzamənˌʃaʊ̯]

die Komplexion [der Komplexion; die Komplexionen] »Substantiv
[kɔmplɛˈksi̯oːn]

der Querschnitt [des Querschnitt(e)s; die Querschnitte] »Substantiv
[ˈkveːɐ̯ˌʃnɪt]

összefoglaló melléknév

zusammenfassend◼◼◼ »Adjektiv
[t͡suˈzamənˌfasn̩t]

summarisch [summarischer; am summarischsten]◼◼◻ »Adjektiv
[zʊˈmaːʁɪʃ]

összefoglaló szervezet kifejezés

die Dachgesellschaft [der Dachgesellschaft; die Dachgesellschaften] »Substantiv
[ˈdaxɡəˌzɛlʃaft]

der Dachverband [des Dachverband(e)s; die Dachverbände] »Substantiv
[ˈdaxfɛɐ̯ˌbant]

összefogott melléknév

gebündelt◼◼◼ »Adjektiv
[ɡəˈbʏndl̩t]

összefogás főnév

der Zusammenschluss [des Zusammenschlusses; die Zusammenschlüsse]◼◼◼ »Substantiv
[t͡suˈzamənˌʃlʊs]

berber (Észak-Afrika őslakos rokon népcsoportjainak összefoglaló neve) főnév

der Berber [des Berbers; die Berber] (nordafrikanischen Völkergruppe)◼◼◼ »Substantiv
[ˈbɛʁbɐ]

dolgok összefoglaló szemléletmódja kifejezés

das Synthetik »Substantiv

formaösszefogás főnév

der Formenzusammenschluss »Substantiv

ismétlő összefoglalás kifejezés

die Rekapitulation [der Rekapitulation; die Rekapitulationen] »Substantiv

kompendium (kivonatos, összefoglaló kézikönyv, vázlatos munka, valamely tudomány főbb részeiből) főnév
vál

das Kompendium [des Kompendiums; die Kompendien]◼◼◼ »Substantiv
[kɔmˈpɛndi̯ʊm]
bildungssprachlich

kábelösszefogó főnév

die Kabelschelle »Substantiv

könyv hátán íveket összefogó szalag/oromszegő kifejezés

das Kapitalband [des Kapitalband(e)s; die Kapitalbänder] »Substantiv

mangrove (az ún. „mangrove életmódú” fák összefoglaló neve) főnév
bot

die Mangrovenbäume◼◼◼ »Substantiv

nem összefogott

inkoordiniert

partitúrába összefog kifejezés

spartieren [spartierte; hat spartiert] »Verb

röviden összefoglal kifejezés

rekapitulieren [rekapitulierte; hat rekapituliert]◼◼◼ »Verb
[ʁekapituˈliːʁən]

12