Fransk-Engelsk ordbok »

benjamin betyder på engelska

FranskaEngelska
Benjamin nom propre
{m}

Benjamin◼◼◼(male given name)
proper noun
[UK: ˈbe.dʒə.mɪn] [US: ˈben.dʒə.mən]
Benjamin Netanyahu is a criminal. = Benjamin Netanyahu est un criminel.

Benjamin◼◼◼(the youngest son of Jacob)
proper noun
[UK: ˈbe.dʒə.mɪn] [US: ˈben.dʒə.mən]
Benjamin Netanyahu is a criminal. = Benjamin Netanyahu est un criminel.

benjamin nom {m}

youngest◼◼◼(youngest child in a family)
noun
[UK: ˈjʌŋ.ɡɪst] [US: ˈjʌŋ.ɡəst]
I'm the youngest in the family. = Je suis le benjamin de la famille.

baby [babies]◼◼◻(lastborn of a family)
noun
[UK: ˈbeɪ.bi] [US: ˈbeɪ.bi]

benjamin (for a male) nom {m}

baby of the family(youngest member of an immediate family)
noun
[UK: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li] [US: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li]

benjamine nom {f}

baby [babies]◼◼◼(lastborn of a family)
noun
[UK: ˈbeɪ.bi] [US: ˈbeɪ.bi]

baby of the family(youngest member of an immediate family)
noun
[UK: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li] [US: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li]

Sökhistorik