Englisch-Ungarisch Wörterbuch » wood bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
wood [UK: wʊd]
[US: ˈwʊd]

fa (alapanyag)◼◼◼ főnév

faanyag◼◻◻ főnév

faipari melléknév

fásít

wood… (forest…, sylvan …) adjective
[UK: wʊd ˈfɒ.rɪst]
[US: ˈwʊd ˈfɔː.rəst]

erdei … melléknév

wood (woods, forest) noun
[UK: wʊd]
[US: ˈwʊd]

erdő◼◼◼ főnév

wood agate noun
[UK: wʊd ˈæ.ɡət]
[US: ˈwʊd ˈæ.ɡət]

faopál főnév

megkövesedett fa főnév

wood alcohol noun
[UK: wʊd ˈælk.ə.hɒl]
[US: ˈwʊd ˈælk.ə.ˌhɑːl]

faszesz (Alcohol methylicus)◼◼◼ főnév

wood anemone noun
[UK: wʊd ə.ˈne.mə.ni]
[US: ˈwʊd ˈæ.nəˌmoʊn]

szellőrózsa◼◼◼ főnév

wood avens [UK: wʊd ˈeɪv.n̩z]
[US: ˈwʊd ˈeɪv.n̩z]

erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum)

gyömbérgyökér (Geum urbanum) főnév

wood betony [UK: wʊd]
[US: ˈwʊd]

orvosi tisztesfű (bakfű, betonikafű) (Stachys officinalis)

wood carving [UK: wʊd ˈkɑːv.ɪŋ]
[US: ˈwʊd ˈkɑːrv.ɪŋ]

fafaragás◼◼◼

wood coal (charcoal) noun
[UK: wʊd kəʊl]
[US: ˈwʊd koʊl]

faszén főnév

lignit főnév

wood ear [UK: wʊd ɪə(r)]
[US: ˈwʊd ˈɪr]

júdásfüle

wood ferns [UK: wʊd fɜːnz]
[US: ˈwʊd ˈfɝːnz]

pajzsikafélék (Dryopteridaceae)

wood fiber

farost◼◼◼

wood fibre noun
[UK: wʊd ˈfaɪ.bə(r)]
[US: ˈwʊd ˈfaɪ.bər]

farost◼◼◼ főnév

wood fibre board noun
[UK: wʊd ˈfaɪ.bə(r) bɔːd]
[US: ˈwʊd ˈfaɪ.bər ˈbɔːrd]

farostlemez főnév

wood garlic noun
[UK: wʊd ˈɡɑː.lɪk]
[US: ˈwʊd ˈɡɑːr.lɪk]

medvehagyma (Allium ursinum)◼◼◼ főnév

wood glue noun

faragasztó◼◼◼ főnév

wood grouse noun
[UK: wʊd ɡraʊs]
[US: ˈwʊd ˈɡraʊs]

fajdkakas (Tetrao urogallus)◼◼◼ főnév

siketfajd (Tetrao urogallus) főnév

wood hyacinth (wild hyacinth, bluebell, harebell) [UK: wʊd ˈhaɪə.sɪnθ]
[US: ˈwʊd ˈhaɪə.ˌsɪnθ]

közönséges jácint (angol kékcsengő) (Hyacinthoides nonscripta, Scilla nonscripta)

wood louse [UK: wʊd laʊs]
[US: ˈwʊd ˈlaʊs]

közönséges gömbászka (Armadillidum vulgare)

wood mites (moss mites, beetle mites) [UK: wʊd maɪts]
[US: ˈwʊd ˈmaɪts]

faatkák (Oribatidae, Cryptostigmata)

wood mouse [UK: wʊd maʊs]
[US: ˈwʊd ˈmaʊs]

erdei egér (Apodemus sylvaticus)◼◼◼

közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus)

wood nuthatch [UK: wʊd ˈnʌt.hætʃ]
[US: ˈwʊd ˈnʌ.θætʃ]

csuszka (Sitta europaea)

wood pigeon noun
[UK: wʊd ˈpɪ.dʒən]
[US: ˈwʊd ˈpɪ.dʒən]

örvös galamb (Columba palumbus) főnév

wood pigeon (ringdove, cushat) noun
[UK: wʊd ˈpɪ.dʒən]
[US: ˈwʊd ˈpɪ.dʒən]

vadgalamb (Columba palumbus)◼◼◼ főnév

wood plane noun
[UK: wʊd pleɪn]
[US: ˈwʊd ˈpleɪn]

gyalu főnév

wood processing

fafeldolgozás◼◼◼

wood rabbit noun
[UK: wʊd ˈræ.bɪt]
[US: ˈwʊd ˈræ.ˌbɪt]

vattafarkú nyúl főnév

wood ragwort [UK: wʊd ˈræ.ɡwɜːt]
[US: ˈwʊd ˈræ.ɡwɝːt]

kárpáti aggófű (Senecio nemorensis subsp fuchsii)

lilásszárú aggófű (Senecio ovatus)

patakparti aggófű (Senecio sarracenicus)

wood rat noun
[UK: wʊd ræt]
[US: ˈwʊd ˈræt]

erdei patkány főnév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch