Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

set the dog at somebody bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
set the dog at (somebody) [UK: set ðə dɒɡ ət ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈset ðə ˈdɔːɡ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ráuszítja a kutyát (valakire)