Engelsk-Ungersk ordbok »

assume betyder på ungerska

EngelskaUngerska
assume [assumed, assuming, assumes] verb
[UK: ə.ˈsjuːm]
[US: ə.ˈsuːm]

feltételez◼◼◼igeNever assume that you know what someone else is thinking. = Soha ne feltételezd, hogy tudod, mit gondol valaki más.

vállal◼◼◼igeThe company will assume the costs of the employee's training. = A cég vállalja a dolgozó képzésének költségeit.

elfogad◼◼◻igeDon't assume that everyone shares your point of view. = Ne feltételezd, hogy mindenki osztja a nézőpontodat.

ölt◼◼◻igeThe suspect assumed a disguise to evade capture. = A gyanúsított álcázást öltött fel, hogy elkerülje a elfogást.

feltesz (átv)◼◼◻igeLet's assume for a moment that the theory is correct. = Vegyük csak alapul egy pillanatra, hogy a tézis helyes.

felvesz (átv)◼◼◻igeThe machine will assume a standby mode when not in use. = A gép alvó módba lép, amikor nem használják.

elvállal◼◻◻igeShe will assume the responsibility of managing the project. = Felvállalja a projekt irányításának felelősségét.

felölt (átv)◼◻◻igeThe actor will assume the role of a historical figure in the new film. = A színész átveszi a történelmi alak szerepét az új filmben.

színlel◼◻◻igeHe tried to assume an air of confidence, but his nervousness was evident. = Próbálta színlelni a magabiztosságot, de idegessége nyilvánvaló volt.

tettet◼◻◻igeThe spy will assume a false identity for the undercover mission. = A kém tettet egy hamis személyazonosságot az titkos küldetéshez.

magára vesz◼◻◻igeThe hero will assume the blame to protect his team. = A hős magára veszi a hibát, hogy megvédje a csapatát.

magának követel◼◻◻igeThe detective will assume control of the investigation. = A nyomozó magának követeli az irányítást a nyomozás felett.

magáévá tesz◼◻◻igeThe dog will assume a submissive posture when approached by the owner. = A kutya alárendelt testtartást fog felvenni, amikor a gazda közelít hozzá.

magára vállal◼◻◻igeThe leader will assume the responsibility for the team's success or failure. = A vezető magára vállalja a csapat sikerét vagy kudarcát.

magának tulajdonítigeIt is wrong to assume someone else's intentions without evidence. = Hibás feltételezni valaki más szándékait bizonyíték nélkül.

megterheli magátigeThe ambitious project may assume a heavy workload for the team. = Az ambiciózus projekt megterhelheti a csapat munkaterhét.

terheli magátigeDon't assume too many responsibilities at once; it can be overwhelming. = Ne vállalj túl sok felelősséget egyszerre; ez túl sok lehet.

assume (something) (to be) (something) [assumed, assuming, assumes] verb
[UK: ə.ˈsjuːm]
[US: ə.ˈsuːm]

tart (valamit) (valaminek)◼◼◼ige

assume a holiday appearance [UK: ə.ˈsjuːm ə ˈhɒl.ə.deɪ ə.ˈpɪə.rəns]
[US: ə.ˈsuːm ə ˈhɑːl.ə.deɪ ə.ˈpɪ.rəns]

ünnepélyes arckifejezést ölt

assume a knowing air verb
[UK: ə.ˈsjuːm ə ˈnəʊɪŋ eə(r)]
[US: ə.ˈsuːm ə ˈnoʊɪŋ ˈer]

fontoskodikige

assume a name [UK: ə.ˈsjuːm ə ˈneɪm]
[US: ə.ˈsuːm ə ˈneɪm]

nevet felvesz

assume a succession [UK: ə.ˈsjuːm ə sək.ˈseʃ.n̩]
[US: ə.ˈsuːm ə sək.ˈseʃ.n̩]

örökségre igényt támaszt

örökségrészre igényt támaszt

assume all risks [UK: ə.ˈsjuːm ɔːl rɪsks]
[US: ə.ˈsuːm ɔːl ˈrɪsks]

vállalja az összes kockázatot

assume an air of innocence [UK: ə.ˈsjuːm ən eə(r) əv ˈɪ.nəsns]
[US: ə.ˈsuːm ˈæn ˈer əv ˈɪ.nə.səns]

ártatlan arcot vág

assume authority [UK: ə.ˈsjuːm ɔː.ˈθɒ.rə.ti]
[US: ə.ˈsuːm ə.ˈθɔː.rə.ti]

átveszi a hatalmat

assume command [UK: ə.ˈsjuːm kə.ˈmɑːnd]
[US: ə.ˈsuːm kə.ˈmænd]

átveszi a parancsnokságot◼◼◼

assume considerable proportions [UK: ə.ˈsjuːm kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ prə.ˈpɔːʃ.n̩z]
[US: ə.ˈsuːm kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ prə.ˈpɔːr.ʃn̩z]

nagy méreteket ölt

assume power [UK: ə.ˈsjuːm ˈpaʊə(r)]
[US: ə.ˈsuːm ˈpaʊər]

átveszi a hatalmat◼◼◼

assume the crown [UK: ə.ˈsjuːm ðə kraʊn]
[US: ə.ˈsuːm ðə ˈkraʊn]

felteszi a koronát

királlyá lesz

assume the direction of affairs [UK: ə.ˈsjuːm ðə dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv ə.ˈfeəz]
[US: ə.ˈsuːm ðə də.ˈrek.ʃn̩ əv ə.ˈferz]

kezébe veszi az ügyek irányítását

kezébe veszi az ügyek vezetését

átveszi az ügyek irányítását

átveszi az ügyek vezetését

assumed adjective
[UK: ə.ˈsjuːmd]
[US: ə.ˈsuːmd]

feltételezett◼◼◼melléknév

hamis◼◼◻melléknév

állítólagos◼◼◻melléknév

hipotetikus◼◻◻melléknév

ál◼◻◻melléknév

12