Engelsk-Ungarsk ordbok » is is betyr ungarsk

EngelskUngarsk
is is

jelentése◼◼◼

Isis [UK: i.sis]
[US: ˈaɪ.səs]

Ízisz◼◼◼

all this is owing to your carelessness [UK: ɔːl ðɪs ɪz ˈəʊɪŋ tuː jɔː(r) ˈkeə.lə.snəs]
[US: ɔːl ðɪs ˈɪz ˈoʊɪŋ ˈtuː ˈjɔːr ˈker.lə.snəs]

mindez a hanyagságodnak köszönhető

mindez a hanyagságodnak tudható be

an explanation like this is beyond my reach [UK: ən ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ ˈlaɪk ðɪs ɪz bɪ.ˈjɒnd maɪ riːtʃ]
[US: ˈæn ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩ ˈlaɪk ðɪs ˈɪz bɪ.ˈɑːnd ˈmaɪ ˈriːtʃ]

effajta magyarázat felfoghatatlan számomra

Ellis Island noun
[UK: ˈe.ləs ˈaɪ.lənd]
[US: ˈe.ləs ˈaɪ.lənd]

Ellis-sziget főnév

I am sorry as the Missis is away [UK: ˈaɪ əm ˈsɒ.ri əz ðə ˈmɪ.sɪz ɪz ə.ˈweɪ]
[US: ˈaɪ ˈæm ˈsɑː.ri ˈæz ðə ˈmɪ.sɪz ˈɪz ə.ˈweɪ]

sajnálom, hogy a feleségem nincs itt

this is a(n) … [UK: ðɪs ɪz ə]
[US: ðɪs ˈɪz ə]

ez egy …

this is a bad indication [UK: ðɪs ɪz ə bæd ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩]
[US: ðɪs ˈɪz ə ˈbæd ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩]

ez rossz jel

This is a fine old crusted joke! [UK: ðɪs ɪz ə faɪn əʊld ˈkrʌ.stɪd dʒəʊk]
[US: ðɪs ˈɪz ə ˈfaɪn oʊld ˈkrʌ.stəd dʒoʊk]

Ennek a viccnek már szakálla van!

Ez egy jó régi vicc!

ez egy szakállas vicc! (átv)

this is a great convenience [UK: ðɪs ɪz ə ˈɡreɪt kən.ˈviː.nɪəns]
[US: ðɪs ˈɪz ə ˈɡreɪt kən.ˈviː.njəns]

ez nagyon kényelmes

ez nagyon megfelel (átv)

This is an outrage! [UK: ðɪs ɪz ən ˈaʊ.treɪdʒ]
[US: ðɪs ˈɪz ˈæn ˈaʊ.ˌtredʒ]

Szégyen gyalázat!

this is aside from the question [UK: ðɪs ɪz ə.ˈsaɪd frəm ðə ˈkwes.tʃən]
[US: ðɪs ˈɪz ə.ˈsaɪd frəm ðə ˈkwes.tʃən]

ennek semmi köze a dologhoz

ennek semmi köze a kérdéshez

ennek semmi köze az ügyhöz

this is beyond me [UK: ðɪs ɪz bɪ.ˈjɒnd miː]
[US: ðɪs ˈɪz bɪ.ˈɑːnd ˈmiː]

ez meghaladja erőmet (átv)

ez meghaladja képességeimet (átv)

this is far more serious [UK: ðɪs ɪz ˈfɑː(r) mɔː(r) ˈsɪə.rɪəs]
[US: ðɪs ˈɪz ˈfɑːr ˈmɔːr ˈsɪ.riəs]

ez sokkal komolyabb

ez sokkal súlyosabb (átv)

this is for your private ear [UK: ðɪs ɪz fɔː(r) jɔː(r) ˈpraɪ.vɪt ɪə(r)]
[US: ðɪs ˈɪz ˈfɔːr ˈjɔːr ˈpraɪ.vət ˈɪr]

(átv)

bizalmasan közlöm veled (átv)

This is going to hurt! [UK: ðɪs ɪz ˈɡəʊɪŋ tuː hɜːt]
[US: ðɪs ˈɪz ˈɡoʊɪŋ ˈtuː ˈhɝːt]

Ez fájni fog!

this is how I see it [UK: ðɪs ɪz ˈhaʊ ˈaɪ ˈsiː ɪt]
[US: ðɪs ˈɪz ˈhaʊ ˈaɪ ˈsiː ˈɪt]

én így látom a dolgot

én úgy látom a dolgot

this is how matters stand [UK: ðɪs ɪz ˈhaʊ ˈmæ.təz stænd]
[US: ðɪs ˈɪz ˈhaʊ ˈmæ.tərz ˈstænd]

így áll a dolog

this is ineradicable

ez kiirthatatlan

this is Liberty Hall [UK: ðɪs ɪz ˈlɪb.ət.i hɔːl]
[US: ðɪs ˈɪz ˈlɪb.ər̩t.i ˈhɒl]

érezze otthon magát

this is me

ez vagyok én

this is Mr Smith [UK: ðɪs ɪz ˈmɪ.stə(r) smɪθ]
[US: ðɪs ˈɪz ˈmɪ.stər ˈsmɪθ]

bemutatom Smith urat

ez Smith úr

this is much to my mind [UK: ðɪs ɪz ˈmʌtʃ tuː maɪ maɪnd]
[US: ðɪs ˈɪz ˈmʌtʃ ˈtuː ˈmaɪ ˈmaɪnd]

ez nagyon kedvemre való

this is my department [UK: ðɪs ɪz maɪ dɪ.ˈpɑːt.mənt]
[US: ðɪs ˈɪz ˈmaɪ də.ˈpɑːrt.mənt]

ez az én dolgom

ez az én szakmám

ez rám tartozik

this is my stop [UK: ðɪs ɪz maɪ stɒp]
[US: ðɪs ˈɪz ˈmaɪ ˈstɑːp]

ez az én megállóm

this is next door to theft [UK: ðɪs ɪz nekst dɔː(r) tuː θeft]
[US: ðɪs ˈɪz ˈnekst ˈdɔːr ˈtuː ˈθeft]

ez szinte már lopással határos

this is no business of theirs [UK: ðɪs ɪz nəʊ ˈbɪz.nəs əv ðeəz]
[US: ðɪs ˈɪz ˈnoʊ ˈbɪz.nəs əv ˈðerz]

ehhez nincs semmi közük

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Tidligere søk

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies