Engelsk-Ungarsk ordbok » intention betyr ungarsk

EngelskUngarsk
intention noun
[UK: ɪn.ˈten.ʃn̩]
[US: ˌɪn.ˈten.tʃn̩]

szándék◼◼◼ főnév

cél◼◼◻ főnév

célkitűzés◼◻◻ főnév

törekvés◼◻◻ főnév

elgondolás főnév

intenció főnév

intention to overtake [UK: ɪn.ˈten.ʃn̩ tuː ˌəʊv.ə.ˈteɪk]
[US: ˌɪn.ˈten.tʃn̩ ˈtuː ˌoʊv.ə.ˈteɪk]

előzési szándék

intentional adjective
[UK: ɪn.ˈten.ʃnəl]
[US: ˌɪn.ˈten.ʃə.nəl]

szándékos◼◼◼ melléknév

intentionally adverb
[UK: ɪn.ˈten.ʃnə.li]
[US: ˌɪn.ˈten.ʃə.nə.li]

szándékosan◼◼◼ határozószó

szántszándékkal◼◻◻ határozószó

an earnest of his good intentions [UK: ən ˈɜː.nɪst əv hɪz ɡʊd ɪn.ˈten.ʃn̩z]
[US: ˈæn ˈɝː.nəst əv ˈhɪz ˈɡʊd ˌɪn.ˈten.tʃn̩z]

jószándékának záloga

conscious (with intention) adjective
[UK: ˈkɒn.ʃəs]
[US: ˈkɑːn.ʃəs]

szándékos◼◼◼ melléknév

deliberate (intentional) adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt]
[US: də.ˈlɪ.bə.rət]

szándékos◼◼◼ melléknév

earnest of one's good intentions [UK: ˈɜː.nɪst əv wʌnz ɡʊd ɪn.ˈten.ʃn̩z]
[US: ˈɝː.nəst əv wʌnz ˈɡʊd ˌɪn.ˈten.tʃn̩z]

jóhiszeműségének záloga

give clear indication of one's intentions [UK: ɡɪv klɪə(r) ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩ əv wʌnz ɪn.ˈten.ʃn̩z]
[US: ˈɡɪv ˈklɪr ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩ əv wʌnz ˌɪn.ˈten.tʃn̩z]

nyíltan felfedi szándékát

nyíltan feltárja szándékát

good-intentioned adjective
[UK: ɡʊd ɪn.ˈten.ʃn̩d]
[US: ˈɡʊd ˌɪn.ˈten.tʃn̩d]

jóakaratú◼◼◼ melléknév

jószándékú melléknév

ill-intentioned adjective
[UK: ɪl ɪn.ˈten.ʃn̩d]
[US: ˈɪl ˌɪn.ˈten.tʃn̩d]

rossz szándékú melléknév

rosszindulatú melléknév

it is no part of my intentions to [UK: ɪt ɪz nəʊ pɑːt əv maɪ ɪn.ˈten.ʃn̩z tuː]
[US: ˈɪt ˈɪz ˈnoʊ ˈpɑːrt əv ˈmaɪ ˌɪn.ˈten.tʃn̩z ˈtuː]

nem áll szándékomban, hogy …

nincs szándékomban, hogy …

sincere intention [UK: sɪn.ˈsɪə(r) ɪn.ˈten.ʃn̩]
[US: ˌsɪn.ˈsɪr ˌɪn.ˈten.tʃn̩]

komoly szándék

smoke somebody's intentions [UK: sməʊk ˈsəm.ˌbɑː.di ɪn.ˈten.ʃn̩z]
[US: smoʊk ˈsəm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈten.tʃn̩z]

gyanítja vk szándékait

sejti vk szándékait

the road to hell is paved with good intentions [UK: ðə rəʊd tuː hel ɪz peɪvd wɪð ɡʊd ɪn.ˈten.ʃn̩z]
[US: ðə roʊd ˈtuː ˈhel ˈɪz ˈpeɪvd wɪθ ˈɡʊd ˌɪn.ˈten.tʃn̩z]

a pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve

unintentional adjective
[UK: ˌʌ.nɪn.ˈten.ʃnəl]
[US: ˌʌ.ˌnɪn.ˈten.ʃə.nəl]

véletlen◼◼◼ melléknév

akaratlan melléknév

unintentionally adverb

akaratlanul◼◼◼ határozószó

well-intentioned adjective
[UK: wel ɪn.ˈten.ʃn̩d]
[US: ˈwel ˌɪn.ˈten.tʃn̩d]

jóindulatú◼◼◼ melléknév

jószándékú◼◼◼ melléknév

jó szándékú melléknév

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies