Engelsk-Ungarsk ordbok »

feature betyr ungarsk

EngelskUngarsk
feature [features] noun
[UK: ˈfiː.tʃə(r)]
[US: ˈfiː.tʃər]

tulajdonság◼◼◼főnévThe new smartphone boasts many advanced features, including facial recognition. = Az új okostelefon számos fejlett tulajdonsággal rendelkezik, beleértve az arcfelismerést is.

vonás◼◼◼főnév

jellegzetesség◼◼◼főnévThe historical town features charming cobblestone streets and traditional architecture. = A történelmi város jellegzetes macskaköves utcákat és hagyományos építészetet mutat be.

sajátosság◼◼◻főnévThe region's unique geographical features attract tourists from around the world. = A régió egyedi földrajzi sajátosságai vonzzák a világ minden tájáról érkező turistákat.

különlegesség◼◼◻főnév

jellemvonás◼◼◻főnév

specialitás◼◼◻főnévThe chef's special feature of the day was a unique fusion dish. = A séf a nap specialitása egy egyedi keverékét volt.

sajátság◼◼◻főnévThe car's safety features include airbags and an advanced braking system. = Az autó biztonsági sajátosságai közé tartoznak az légzsákok és a fejlett fékrendszer.

ismertetőjegy (külső)◼◻◻főnévThe distinctive hat became his signature feature. = A jellegzetes kalap az ismertetőjegyévé vált.

ismertetőjel (külső)◼◻◻főnévHis red scarf became a recognizable feature in the crowded street. = A piros sálja felismerhető ismertetőjellé vált a forgalmas utcán.

arcvonás◼◻◻főnévThe artist captured every facial feature in the portrait with incredible detail. = A művész hihetetlen részletességgel örökítette meg a portré minden arcjellegzetességét.

arckifejezés◼◻◻főnévHer face featured a mixture of surprise and delight when she saw the birthday cake. = Az arcán egyaránt szerepelt a meglepettség és az öröm, amikor meglátta a születésnapi tortát.

főattrakció (pl. cirkuszban)◼◻◻főnévThe acrobats and jugglers were the main feature of the circus performance. = Az akrobatak és zsonglőrök voltak a cirkusz előadásának főattrakciói.

feature [featured, featuring, features] verb
[UK: ˈfiː.tʃə(r)]
[US: ˈfiː.tʃər]

kiemel◼◼◼igeThe designer decided to feature the bold pattern on the front of the dress. = A tervező úgy döntött, hogy kiemeli a merész mintát a ruha elején.

kiemel (valamit)◼◼◼igeThe presentation will feature the latest advancements in technology. = A bemutató kiemeli a legújabb technológiai fejlesztéseket.

bemutat (film)◼◼◼igeThe director chose to feature a new actor in the lead role of the upcoming film. = A rendező azt választotta, hogy bemutat egy új színészt a következő film főszerepében.

jellemez◼◼◻igeThe landscape is often featureless in the desert, with vast stretches of sand. = A táj gyakran jellegtelen a sivatagban, hatalmas homokterületekkel.

hangsúlyoz◼◼◻igeThe advertising campaign will heavily feature the product's eco-friendly features. = A reklámkampány erősen hangsúlyozza a termék környezetbarát tulajdonságait.

szerepeltet◼◻◻igeThe magazine decided to feature the talented artist in its next issue. = A magazin úgy döntött, hogy a tehetséges művészt szerepelteti a következő számában.

felvázol◼◻◻ige

szerepet alakítigeThe actor will feature the role of a detective in the upcoming crime thriller. = A színész egy detektív szerepét alakítja majd a közelgő krimi-thrillerben.

valamilyen jelleget kölcsönözigeThe vintage furniture will feature a touch of elegance in the modern living room. = Az vintage bútorok elegáns jelleggel fognak bírni a modern nappaliban.

feature [features] noun
[UK: ˈfiː.tʃə(r)]
[US: ˈfiː.tʃər]
földr, geol, kat

tereptárgy◼◻◻főnévThe mountain range features various natural features, including deep valleys and high peaks. = A hegylánc különféle természetes tereptárgyakat tartalmaz, beleértve a mély völgyeket és a magas csúcsokat is.

feature article

leíró cikk

feature-farm noun
[UK: ˈfiː.tʃə(r) fɑːm]
[US: ˈfiː.tʃər ˈfɑːrm]

mintagazdaságfőnév

feature film noun
[UK: ˈfiː.tʃə(r) fɪlm]
[US: ˈfiː.tʃər ˈfɪlm]

játékfilm◼◼◼főnév

mozifilm◼◼◻főnév

feature story [UK: ˈfiː.tʃə(r) ˈstɔː.ri]
[US: ˈfiː.tʃər ˈstɔː.ri]

színes riport◼◼◼

featured adjective
[UK: ˈfiː.tʃəd]
[US: ˈfiː.tʃərd]

kiemelt (reklám)◼◼◼melléknév

jellegű◼◼◻melléknév

alakú◼◻◻melléknév

vonású◼◻◻melléknév

beállt (részeg)melléknév
US biz

arcúmelléknév

jól kiállítottmelléknév

ügyesen hirdetettmelléknév

ügyesen reklámozottmelléknév

featureless adjective
[UK: ˈfiː.tʃə.ləs]
[US: ˈfiː.tʃər.ləs]

jellegtelen◼◼◼melléknév

lapos (pl. vidék)◼◻◻melléknév

mástól megkülönböztethetetlenmelléknév

12