Engelsk-Ungarsk ordbok » complete betyr ungarsk

EngelskUngarsk
complete verb
[UK: kəm.ˈpliːt]
[US: kəm.ˈpliːt]

abszolvál ige

átkaroló melléknév

befejez ige

befejezett melléknév

betetőz (boldogságot) (átv) ige

egész melléknév

elkészült melléknév

kiegészít ige

kitölt ige

komplettál ige

összes melléknév

teljes melléknév

tökéletes melléknév

végez ige

complete a task [UK: kəm.ˈpliːt ə tɑːsk]
[US: kəm.ˈpliːt ə ˈtæsk]

feladatot teljesít

complete the circuit [UK: kəm.ˈpliːt ðə ˈsɜːkɪt]
[US: kəm.ˈpliːt ðə ˈsɝːkət]

zárja az áramkört

completed adjective
[UK: kəm.ˈpliː.tɪd]
[US: kəm.ˈpliː.təd]

befejezett melléknév

befejezték melléknév

készen van melléknév

completely adverb
[UK: kəm.ˈpliːt.li]
[US: kəm.ˈpliːt.li]

egészen határozószó

maradéktalanul határozószó

teljesen határozószó

tökéletesen határozószó

végképp határozószó

completely drenched noun
[UK: kəm.ˈpliːt.li drentʃt]
[US: kəm.ˈpliːt.li ˈdrentʃt]

csuromvíz főnév

completely shaven [UK: kəm.ˈpliːt.li ˈʃeɪv.n̩]
[US: kəm.ˈpliːt.li ˈʃeɪv.n̩]

kopaszra

completeness noun
[UK: kəm.ˈpliːt.nəs]
[US: kəm.ˈpliːt.nəs]

hiánytalanság főnév

teljesség főnév

be completely drenched adjective
[UK: bi kəm.ˈpliːt.li drentʃt]
[US: bi kəm.ˈpliːt.li ˈdrentʃt]

csuromvizes melléknév

CBC (complete blood count)

teljes vérkép

comprehensive (broadly or completely covering) adjective
[UK: ˌkɒm.prɪ.ˈhen.sɪv]
[US: ˌkɑːm.pri.ˈhen.sɪv]

átfogó melléknév

copy complete [UK: ˈkɒ.pi kəm.ˈpliːt]
[US: ˈkɑː.pi kəm.ˈpliːt]

a másolás befejeződött

have somebody completely in the first game [UK: həv ˈsʌm.bə.di kəm.ˈpliːt.li ɪn ðə ˈfɜːst ɡeɪm]
[US: həv ˈsʌm.ˌbɑː.di kəm.ˈpliːt.li ɪn ðə ˈfɝːst ˈɡeɪm]

első játszmában tönkrever vkt

he was completely floored [UK: hiː wɒz kəm.ˈpliːt.li flɔːd]
[US: ˈhiː wəz kəm.ˈpliːt.li ˈflɔːrd]

szóhoz sem tudott jutni

zavarban volt

his mind is a complete blank [UK: hɪz maɪnd ɪz ə kəm.ˈpliːt blæŋk]
[US: ˈhɪz ˈmaɪnd ˈɪz ə kəm.ˈpliːt ˈblæŋk]

teljesen kihagy az emlékezete

hypoplasia (incomplete-, underdevelopment) [UK: hˌaɪpəʊplˈaziə]
[US: hˌaɪpoʊplˈæʒə]

fejlődésben visszamaradás (hypoplasia)

satnya fejlődés (hypoplasia)

in full and complete satisfaction [UK: ɪn fʊl ənd kəm.ˈpliːt ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩]
[US: ɪn ˈfʊl ænd kəm.ˈpliːt ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

teljes kiegyenlítésül

incomplete adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]
[US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]

befejezetlen melléknév

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies