Ungarsk-engelsk ordbok »

átfogó betyr engelsk

UngarskEngelsk
átfogó

comprehensive (broadly or completely covering)◼◼◼ adjective
[UK: ˌkɒm.prɪ.ˈhen.sɪv] [US: ˌkɑːm.pri.ˈhen.sɪv]

extensive◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈsten.sɪv] [US: ɪk.ˈsten.sɪv]

hypotenuse [hypotenuses]◼◼◻ noun
[UK: ˌhaɪ.ˈpɒ.tə.njuːz] [US: ˌhaɪ.ˈpɒ.tə.njuːz]

overall◼◼◻ adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrɔːl] [US: ˌoʊv.ə.ˈrɔːl]

comprising◼◼◻ adjective
[UK: kəm.ˈpraɪz.ɪŋ] [US: kəm.ˈpraɪz.ɪŋ]

broad [broader, broadest]◼◻◻ adjective
[UK: brɔːd] [US: ˈbrɒd]

broader◼◻◻ adjective
[UK: ˈbrɔː.də(r)] [US: ˈbrɒ.dər]

large [larger, largest]◼◻◻ adjective
[UK: lɑːdʒ] [US: ˈlɑːrdʒ]

embracing◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈbreɪs.ɪŋ] [US: em.ˈbreɪs.ɪŋ]

sweeping◼◻◻ adjective
[UK: ˈswiːp.ɪŋ] [US: ˈswiːp.ɪŋ]

overarching◼◻◻ adjective

encompassing◼◻◻ noun adjective
[UK: ɪnˈk.ʌm.pəs.ɪŋ] [US: enˈk.ʌm.pəs.ɪŋ]

intensive◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈten.sɪv] [US: ˌɪn.ˈten.səv]

all-encompassing noun adjective

all-in adjective
[UK: ɔːl ɪn] [US: ɔːl ɪn]

roundabout adjective
[UK: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] [US: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt]

all-around adjective
[UK: ɔːl ə.ˈraʊnd] [US: ɔːl ə.ˈraʊnd]

connotative adjective
[UK: ˈkɒno.te.təv] [US: ˈkɒno.te.təv]

expansive adjective
[UK: ɪk.ˈspæn.sɪv] [US: ɪk.ˈspæn.sɪv]

unexclusive adjective
[UK: ˌʌnɪksˈkluːsɪv ] [US: ʌnɪkˈsklusɪv ]

átfogó (derékszögű háromszögé) főnév

hypotenuse [hypotenuses]◼◼◼ noun
[UK: ˌhaɪ.ˈpɒ.tə.njuːz] [US: ˌhaɪ.ˈpɒ.tə.njuːz]

átfogó (javaslat) főnév melléknév

cover-all noun adjective
[UK: ˈkʌ.və(r) ɔːl] [US: ˈkʌ.vər ɔːl]

átfogó kép

general idea◼◼◼[UK: ˈdʒen.r̩əl aɪ.ˈdɪə] [US: ˈdʒen.r̩əl aɪ.ˈdiːə]

panorama [panoramas] noun
[UK: ˌpæ.nə.ˈrɑː.mə] [US: ˌpæ.nə.ˈræ.mə]

panoramic view[UK: ˌpæ.nə.ˈræ.mɪk vjuː] [US: ˌpæ.nə.ˈræ.mɪk ˈvjuː]

átfogó leírás főnév

panorama [panoramas] noun
[UK: ˌpæ.nə.ˈrɑː.mə] [US: ˌpæ.nə.ˈræ.mə]

átfogó mozdulat főnév

embracing gesture noun
[UK: ɪm.ˈbreɪs.ɪŋ] [US: em.ˈbreɪs.ɪŋ]

átfogó volta (vmnek) főnév

extensiveness noun
[UK: ɪksˈtɛnsɪvnəs ] [US: ɪkˈstɛnsɪvnəs ]

átfogóan határozószó

comprehensively◼◼◼ adverb
[UK: ˌkɒm.prɪ.ˈhen.sɪ.vli] [US: ˌkɑːm.prə.ˈhen.sɪ.vli]

expansively adverb
[UK: ɪk.ˈspæn.sɪ.vli] [US: ɪk.ˈspæn.sɪ.vli]

átfogóképesség főnév

sweep [sweeps] noun
[UK: swiːp] [US: ˈswiːp]

mindent átfogó melléknév

all-embracing◼◻◻ adjective
[UK: ɔːl ɪm.ˈbreɪs.ɪŋ] [US: ɔːl em.ˈbreɪs.ɪŋ]

all-out adjective
[UK: ɔːl ˈaʊt] [US: ɔːl ˈaʊt]

mindent átfogó (magába foglaló)

all-comprehensive[UK: ɔːl ˌkɒm.prɪ.ˈhen.sɪv] [US: ɔːl ˌkɑːm.pri.ˈhen.sɪv]

mindent átfogó pillantás

sweeping glance[UK: ˈswiːp.ɪŋ ɡlɑːns] [US: ˈswiːp.ɪŋ ˈɡlæns]

nem átfogó melléknév

incomprehensive adjective
[UK: ɪnkˌɒmprɪhˈensɪv] [US: ɪnkˌɑːmprɪhˈensɪv]

több tudományágat átfogó melléknév

multidisciplinary◼◼◼ adjective
[UK: ˌmʌltɪˈdɪsɪˌplɪnəri] [US: ˌmʌltɪˈdɪsɪˌplɪnəri]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk