Engelsk-Svensk ordbok »

sight är på svenska

EngelskaSvenska
sight

anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn

sevärdhet

åsyn

sight, aspect

anblick

sightly

vacker

aim, sight, view

sikte

catch sight of

se

eyesight

syn

eyesight, apparition, sight, vision, view

syn

far-fetched, far-sighted

långsökt

far-sighted

långsökt

foresight

förutseende

foresight, anticipatory

förutseende

insight

inblick, insikt

insight, glimpse

inblick

insight, knowledge

insikt

insights

insikter

long-sighted

långsynt

myope, short-sighted, near-sighted

närsynt

near-sighted

närsynt

oversight

förbiseende

förbiseende, översikt

overview, summary, survey, oversight, syllabus

översikt

sharp-sighted

skarpsynt

sharp-sighted, perspicacious, keen-eyed

skarpsynt

short-sighted

kortsynt

kortsynt, närsynt

unseemly, homely, ugly, unsightly

ful

unsightly

ful

view, look, catch sight of, see, espy

se

winsome, lovely, sightly, handsome, pretty, fine

vacker

You can find it in:

EngelskaSvenska