Engelsk-Italiensk ordbok »

in the evening betyder på italienska

Automatisk översättning:

In serata
EngelskaItalienska
evening [evenings] (time of day between the approximate time of midwinter dusk and midnight)
noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ]
[US: ˈiːv.n̩.ɪŋ]

seranoun
{f}
Good evening, John. = Buona sera, John.

evening dress (elegant dress worn by women)
noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ dres]
[US: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈdres]

abito da seranoun
{m}

evening star (planet Venus seen in the evening)
noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ stɑː(r)]
[US: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈstɑːr]

stella della seranoun
{f}

vesperonoun
{m}

this evening (during the evening of today)
adverb
[UK: ðɪs ˈiːv.n̩.ɪŋ]
[US: ðɪs ˈiːv.n̩.ɪŋ]

staseraadverb

good evening (greeting said in the evening)
interjection
[UK: ɡʊd ˈiːv.n̩.ɪŋ]
[US: ˈɡʊd ˈiːv.n̩.ɪŋ]

buona serainterjection

buonaserainterjection