Eesti-Ungari sõnaraamat »

urson tähendus null.

EestiUngari
urson

sül

Sinu ajalugu