dicţionar Maghiar-German » tárgya vminek meaning in Germană

Sau căutai altceva?:
Maghiară: tárgyak, tárgyal, tárgyas, tárgyat, tárgyra
MaghiarăGermană
vminek mutatkozás kifejezés

die Gebarung [der Gebarung; die Gebarungen] » Substantiv
[ɡəˈbaːʁʊŋ]

vminek mérhetetlen kifejezés

die Immensität [der Immensität ; —] » Substantiv
[ɪmɛnziˈtɛːt]

vminek kedvelője/barátja kifejezés

die Freundin [der Freundin; die Freundinnen] » Substantiv
[ˈfʁɔɪ̯ndɪn]

vminek kulcsa kifejezés
átv

der Schlüssel [des Schlüssels; die Schlüssel] » Substantiv
[ˈʃlʏsl̩]

megbeszélés tárgya kifejezés

der Verhandlungsgegenstand [des Verhandlungsgegenstandes|Verhandlungsgegenstands; die Verhandlungsgegenstände] » Substantiv
[fɛɾhˈandlʊŋsɡəɡˌɛnstant]

vminek beállta kifejezés

der Eintritt [des Eintrittes, des Eintritts; die Eintritte] » Substantiv
[ˈaɪ̯nˌtʁɪt]

beszéd tárgya kifejezés

das Gesprächsthema [des Gesprächsthemas; die Gesprächsthemen] » Substantiv
[ɡəˈʃpʁɛːçsˌteːma]

vminek alámászik kifejezés

unterkriechen [kroch unter; ist untergekrochen] » Verb
[ˈʊntɐˌkʁiːçn̩]

vminek hajhászása

Buhlerei um etw

vminek kedvelője kifejezés

der Freak [des Freaks; die Freaks] » Substantiv
[fʁiːk]

vminek megfelelően

entsprechend +D[ɛntʃprˈɛçənt]

utálat tárgya kifejezés

das Gräuel [des Gräuels; die Gräuel] » Substantiv
[ˈɡʁɔɪ̯əl]

dráma tárgya

dramatischer Vorwurf

vminek álcázás kifejezés

die Verbrämung [der Verbrämung; die Verbrämungen] » Substantiv
[fɛɐ̯ˈbʁɛːmʊŋ]

vita tárgya kifejezés

der Streitgegenstand [des Streitgegenstandes|Streitgegenstands; die Streitgegenstände] » Substantiv
[ʃtɾˈaɪtɡeːɡənstˌant]

vminek főtömege kifejezés

der Körper [des Körpers; die Körper] » Substantiv
[ˈkœʁpɐ]

megbeszélésünk tárgya

der Gegenstand unserer Unterredung

szóbeszéd tárgya

er macht von sich reden

vminek nekivág kifejezés

unterfangen [unterfing sich; hat sich unterfangen] » Verb
[ˌʊntɐˈfaŋən]

vminek utánahajt kifejezés

nachfahren [fuhr nach; ist nachgefahren] » Verb
[nˈaxfɑːrən]

vminek alapja kifejezés

der Stamm [des Stamms, des Stammes; die Stämme] » Substantiv
[ʃtam]

csúfolódás tárgya

das Gespöttel [des Gespöttels; —] »[ɡəʃpˈœtəl]

vminek megromlása kifejezés

der Umschlag [des Umschlags, des Umschlages; die Umschläge] » Substantiv
[ˈʊmʃlaːk]

beszélgetés tárgya kifejezés

der Gesprächsgegenstand [des Gesprächsgegenstandes|Gesprächsgegenstands; die Gesprächsgegenstände] » Substantiv
[ɡəʃprˈɛksɡeːɡənstˌant]

vminek továbbmenetele kifejezés

der Weitergang [des Weiterganges|Weitergangs; —] » Substantiv
[vˈaɪtɜɡˌaŋ]

vminek csonka

der Sturzel [des Sturzels; die Sturzel] »[ʃtˈʊɐtsəl]

vminek tűnés kifejezés

die Gebarung [der Gebarung; die Gebarungen] » Substantiv
[ɡəˈbaːʁʊŋ]

vminek utánamegy kifejezés

nachfahren [fuhr nach; ist nachgefahren] » Verb
[nˈaxfɑːrən]

kéj tárgya kifejezés

das Lustobjekt [des Lustobjektes|Lustobjekts; die Lustobjekte] » Substantiv
[lˈʊstɔbjˌɛkt]

csere tárgya kifejezés

das Tauschobjekt [des Tauschobjektes|Tauschobjekts; die Tauschobjekte] » Substantiv
[tˈaʊʃɔbjˌɛkt]

vminek révén

je »[jˈeː]

vminek javaslása kifejezés

die Befürwortung [der Befürwortung; die Befürwortungen] » Substantiv
[bəfˈʏɾvɔɾtˌʊŋ]

vminek zöldje kifejezés

die Grüne [der Grünen|Grünen; -|—] » Substantiv
[ˈɡʁyːnə]

közbeszéd tárgya

herumgesprochen »[hɛrˈʊmɡəʃprˌɔxən]

vminek szentel kifejezés

widmen [widmete; hat gewidmet] » Verb
[ˈvɪtmən]

vminek kedvelése kifejezés

das Faible [des Faibles; die Faibles] » Substantiv
[ˈfɛːbl̩]

vminek újdonsága kifejezés

die Neuheit [der Neuheit; die Neuheiten] » Substantiv
[ˈnɔɪ̯haɪ̯t]

feltalálás tárgya kifejezés

die Erfindungsgegenstand » Substantiv
[ɛɾfˈɪndʊŋsɡəɡˌɛnstant]

vminek nyitja kifejezés
átv

der Schlüssel [des Schlüssels; die Schlüssel] » Substantiv
[ˈʃlʏsl̩]

vminek elrontója kifejezés

der Spielverderber [des Spielverderbers; die Spielverderber] » Substantiv
[ˈʃpiːlfɛɐ̯ˌdɛʁbɐ]

You can find it in:

MaghiarăGermană

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies