dicţionar Maghiar-Englez » segély înseamnă în null

MaghiarăEngleză
segély főnév

aid◼◼◼ noun
[UK: eɪd] [US: ˈeɪd]

help◼◼◼ noun
[UK: help] [US: ˈhelp]

relief◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈliːf] [US: rə.ˈliːf]

assistance◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈsɪ.stəns] [US: ə.ˈsɪ.stəns]

support◼◼◻ noun
[UK: sə.ˈpɔːt] [US: sə.ˈpɔːrt]

grant◼◻◻ noun
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

allowance◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈlaʊəns] [US: ə.ˈlaʊəns]

subsidy◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌb.sə.di] [US: ˈsʌb.sə.di]

redress noun
[UK: rɪ.ˈdres] [US: rə.ˈdres]

segély (pénz) főnév

benefit◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.nɪ.fɪt] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt]

segélycsapatok

succours[UK: ˈsʌkəz] [US: ˈsʌkəz]

segélycsomag

aid package◼◼◼[UK: eɪd ˈpækɪdʒ] [US: ˈeɪd ˈpækɪdʒ]

segélyegylet főnév

friendly society noun
[UK: ˈfrend.li sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈfrend.li sə.ˈsaɪə.ti]

provident society noun
[UK: ˈprɒ.vɪ.dənt sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈprɑː.və.dənt sə.ˈsaɪə.ti]

slate-club noun
[UK: sleɪt klʌb] [US: sˈleɪt ˈkləb]

segélyesület (pénz)

benefit society[UK: ˈbe.nɪ.fɪt sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt sə.ˈsaɪə.ti]

segélyez ige

subsidize◼◼◼ verb
[UK: ˈsʌb.sɪ.daɪz] [US: ˈsʌb.sə.ˌdaɪz]

segélyezett melléknév

subsidized◼◼◻ adjective
[UK: ˈsʌb.sɪ.daɪzd] [US: ˈsʌb.sə.ˌdaɪzd]

segélyezés főnév

relief◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈliːf] [US: rə.ˈliːf]

segélyezés képzettség alapján főnév

workfare noun

segélyező társulat (pénz)

benefit society[UK: ˈbe.nɪ.fɪt sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt sə.ˈsaɪə.ti]

segélyezőegylet főnév

box-club noun
[UK: bɒks klʌb] [US: ˈbɑːks ˈkləb]

segélyforrás főnév

resource◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈzɔːs] [US: ˈriː.sɔːrs]

resort◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɔːt] [US: rə.ˈzɔːrt]

shot in the locker noun
[UK: ʃɒt ɪn ðə ˈlɒkə(r)] [US: ˈʃɑːt ɪn ðə ˈlɑːkər]

segélygép főnév

air-sea plane noun

segélyhely

first aid post◼◼◼

aid station◼◼◻ noun
[UK: eɪd ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈeɪd ˈsteɪʃ.n̩]

aid-post noun
[UK: eɪd pəʊst] [US: ˈeɪd poʊst]

aid-station noun
[UK: eɪd ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈeɪd ˈsteɪʃ.n̩]

collecting-station noun
[UK: kə.ˈlekt.ɪŋ ˈsteɪʃ.n̩] [US: kə.ˈlekt.ɪŋ ˈsteɪʃ.n̩]

segélyhívás főnév

emergency call◼◼◼ noun

segélyhívó telefon

emergency telephone[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si ˈte.lɪ.fəʊn] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si ˈte.ləˌfoʊn]

roadside telephone[UK: ˈrəʊd.saɪd ˈte.lɪ.fəʊn] [US: ˈroʊd.saɪd ˈte.ləˌfoʊn]

segélyhívószám főnév

emergency number◼◼◼ noun

segélykiáltás főnév

call for help◼◼◼ noun
[UK: kɔːl fɔː(r) help] [US: ˈkɒl ˈfɔːr ˈhelp]

segélykocsi főnév

patrol car noun
[UK: pə.ˈtrəʊl kɑː(r)] [US: pəˈtroʊl ˈkɑːr]

towing car noun
[UK: ˈtəʊɪŋ kɑː(r)] [US: ˈtoʊɪŋ ˈkɑːr]

segélykocsi (sárga angyal) főnév

AA patrol noun
[UK: ˌeɪ.ˈeɪ pə.ˈtrəʊl] [US: ˌeɪ.ˈeɪ pəˈtroʊl]

segélykérés főnév

appeal◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈpiːl] [US: ə.ˈpiːl]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză