dicţionar Maghiar-Englez »

mén înseamnă în null

MaghiarăEngleză
mén

horse [horses]◼◼◼ noun
[UK: hɔːs] [US: ˈhɔːrs]

stud [studded, studded, studding, studs]◼◼◼ verb
[UK: stʌd] [US: ˈstəd]

male horse noun
[UK: meɪl hɔːs] [US: ˈmeɪl ˈhɔːrs]

mén és tehén legendás leszármazottja főnév

jumart noun
[UK: dʒˈuːmɑːt] [US: dʒˈuːmɑːrt]

ménes

herd [herds]◼◼◼ noun
[UK: hɜːd] [US: ˈhɝːd]

stud [studded, studded, studding, studs]◼◼◻ verb
[UK: stʌd] [US: ˈstəd]

stud farm◼◼◻ noun
[UK: stʌd fɑːm] [US: ˈstəd ˈfɑːrm]

mob [mobs]◼◻◻ noun
[UK: mɒb] [US: ˈmɑːb]

stud-farm noun
[UK: stʌd fɑːm] [US: ˈstəd ˈfɑːrm]

ménestörzskönyv főnév

stud-book◼◼◻ noun
[UK: stʌd bʊk] [US: ˈstəd ˈbʊk]

méntelep

breeding stud noun
[UK: ˈbriːd.ɪŋ stʌd] [US: ˈbriːd.ɪŋ ˈstəd]

haras (a stud farm) noun
[UK: haras] [US: haras]

stud-farm noun
[UK: stʌd fɑːm] [US: ˈstəd ˈfɑːrm]

stud [studded, studded, studding, studs] verb
[UK: stʌd] [US: ˈstəd]

méntelep főnév
mezőg

stud-stable noun
[UK: stʌd ˈsteɪb.l̩] [US: ˈstəd ˈsteɪb.l̩]

a boldogság minden reményét elragadták

all hope of happiness has been snatched away[UK: ɔːl həʊp əv ˈhæp.i.nəs hæz biːn snætʃt ə.ˈweɪ] [US: ɔːl hoʊp əv ˈhæp.i.nəs ˈhæz ˈbɪn ˈsnætʃt ə.ˈweɪ]

a cselekmény bonyolódik

the plot thickens◼◼◼[UK: ðə plɒt ˈθɪkənz] [US: ðə ˈplɑːt ˈθɪkənz]

a cselekmény elég összetett volt

the plot was quite complex[UK: ðə plɒt wɒz kwaɪt ˈkɒm.pleks] [US: ðə ˈplɑːt wəz ˈkwaɪt ˈkɑːm.pleks]

a cselekmény Londonban játszódik

the scene is laid in London[UK: ðə siːn ɪz leɪd ɪn ˈlʌn.dən] [US: ðə ˈsiːn ˈɪz ˈleɪd ɪn ˈlʌn.dən]

a cselekmény színhelye London

the scene is laid in London[UK: ðə siːn ɪz leɪd ɪn ˈlʌn.dən] [US: ðə ˈsiːn ˈɪz ˈleɪd ɪn ˈlʌn.dən]

a Gregoriánus Dekretáliák Gyűjteménye

the Gregorian Decretals[UK: ðə ɡrɪ.ˈɡɔː.rɪən] [US: ðə ɡrə.ˈɡɔː.riən]

a háború következménye főnév

lattermath noun
[UK: lˈatəmˌaθ] [US: lˈæɾɚmˌæθ]

a jövő eseményei előre vetítik árnyékukat

coming events cast their shadows before[UK: ˈkʌm.ɪŋ ɪ.ˈvents kɑːst ðeə(r) ˈʃæ.dəʊz bɪ.ˈfɔː(r)] [US: ˈkʌm.ɪŋ ɪ.ˈvents ˈkæst ˈðer ˈʃædoʊz bɪ.ˈfɔːr]

a kemény hó ropog a láb alatt

the hard snow crunches under foot[UK: ðə hɑːd snəʊ ˈkrʌn.tʃɪz ˈʌnd.ə(r) fʊt] [US: ðə ˈhɑːrd ˈsnoʊ ˈkrʌn.tʃəz ˈʌnd.r̩ ˈfʊt]

a kávézás társasági élmény

drinking a cup of coffee is a social experience[UK: ˈdrɪŋkɪŋ ə kʌp əv ˈkɒ.fi ɪz ə ˈsəʊʃ.l̩ ɪk.ˈspɪə.rɪəns] [US: ˈdrɪŋkɪŋ ə kʌp əv ˈkɑː.fi ˈɪz ə ˈsoʊʃ.l̩ ɪk.ˈspɪ.riəns]

a kísérlet nem vezetett eredményre

the attempt was barren of results[UK: ðə ə.ˈtempt wɒz ˈbæ.rən əv rɪ.ˈzʌlts] [US: ðə ə.ˈtempt wəz ˈbæ.rən əv rə.ˈzəlts]

a körülmények összejátszásából adódó helyzet főnév

conjuncture [conjunctures] noun
[UK: kən.ˈdʒʌŋk.tʃə(r)] [US: kən.ˈdʒʌŋk.tʃər]

a körülményekhez nem alkalmazkodó, igazodó melléknév

unadjusted adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈdʒʌ.stɪd] [US: ˌʌ.nə.ˈdʒə.stəd]

a következő pár nap eseményeit elhagyom

I shall skip the events of the next few days[UK: ˈaɪ ʃæl skɪp ðə ɪ.ˈvents əv ðə nekst fjuː deɪz] [US: ˈaɪ ˈʃæl ˈskɪp ðə ɪ.ˈvents əv ðə ˈnekst ˈfjuː ˈdeɪz]

a következő pár nap eseményeit mellőzöm

I shall skip the events of the next few days[UK: ˈaɪ ʃæl skɪp ðə ɪ.ˈvents əv ðə nekst fjuː deɪz] [US: ˈaɪ ˈʃæl ˈskɪp ðə ɪ.ˈvents əv ðə ˈnekst ˈfjuː ˈdeɪz]

a legcsekélyebb remény sincs

there isn't the faintest hope[UK: ðeə(r) ˈɪznt ðə ˈfeɪn.tɪst həʊp] [US: ˈðer ˈɪ.zənt ðə ˈfeɪn.təst hoʊp]

a legkeményebb télben

in the dead of winter[UK: ɪn ðə ded əv ˈwɪn.tə(r)] [US: ɪn ðə ˈded əv ˈwɪn.tər]

a legnagyobb kedvezmény elve

most favored nation

a lehető legjobb véleménye van vkiről

think no end of somebody[UK: ˈθɪŋk nəʊ end əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈθɪŋk ˈnoʊ ˈend əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

a motor optimális teljesítményének biztosítására főnév

tune-up [tune-ups] noun
[UK: tjuːn ʌp] [US: ˈtuːn ʌp]

a remény csírája főnév

flicker of hope noun
[UK: ˈflɪkə(r) əv həʊp] [US: ˈflɪkər əv hoʊp]

a remény hal meg utoljára

hope springs eternal◼◼◼[UK: həʊp sprɪŋz ɪ.ˈtɜːn.l̩] [US: hoʊp ˈsprɪŋz ˌɪ.ˈtɝː.nl̩]

a remény örökké él

hope springs eternal◼◼◼[UK: həʊp sprɪŋz ɪ.ˈtɜːn.l̩] [US: hoʊp ˈsprɪŋz ˌɪ.ˈtɝː.nl̩]

a reménykedést csakhamar kétségbeesés váltotta fel

hope soon gave way to despair[UK: həʊp suːn ɡeɪv ˈweɪ tuː dɪ.ˈspeə(r)] [US: hoʊp ˈsuːn ˈɡeɪv ˈweɪ ˈtuː ˌdɪ.ˈsper]

a reménység megdobogtatta a szívét

her heart beat high with hope[UK: hɜː(r) hɑːt biːt haɪ wɪð həʊp] [US: hər ˈhɑːrt ˈbiːt ˈhaɪ wɪθ hoʊp]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză