dicţionar Maghiar-Englez »

hóbortos înseamnă în null

MaghiarăEngleză
hóbortos melléknév

whimsical◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɪm.zɪk.l̩] [US: ˈwɪm.zɪk.l̩]

eccentric◼◼◼ adjective
[UK: ek.ˈsen.trɪk] [US: ɪk.ˈsen.trɪk]

pixilated◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɪk.sɪ.leɪ.tɪd] [US: ˈpɪk.sɪ.leɪ.tɪd]

wacky (cockamamie, cockamamy, goofy, sappy, silly, whacky, zany) [wackier, wackiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈwæk.i] [US: ˈwæk.i]

capricious◼◼◻ adjective
[UK: kə.ˈprɪ.ʃəs] [US: kə.ˈprɪ.ʃəs]

crotchety◼◼◻ adjective
[UK: ˈkrɒ.tʃɪ.ti] [US: ˈkrɑː.tʃə.ti]

fanciful◼◻◻ adjective
[UK: ˈfæn.sɪ.fəl] [US: ˈfæn.sə.fəl]

whacky◼◻◻ adjective
[UK: wˈaki] [US: wˈæki]

cracked◼◻◻ adjective
[UK: krækt] [US: ˈkrækt]

fantastic◼◻◻ adjective
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk] [US: fæn.ˈtæ.stɪk]

crack-brained◼◻◻ adjective
[UK: kræk breɪnd] [US: ˈkræk ˈbreɪnd]

faddy [faddier, faddiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈfæ.di] [US: ˈfæ.di]

queer [queerer, queerest]◼◻◻ adjective
[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

hóbortos melléknév
GB

vaporous◼◻◻ adjective
[UK: ˈveɪ.pə.rəs] [US: ˈveɪ.pə.rəs]

hóbortos

be cracked adjective
[UK: bi krækt] [US: bi ˈkrækt]

crackbrained◼◻◻ adjective

crochety adjective

extravagant adjective
[UK: ɪk.ˈstræ.və.ɡənt] [US: ɪk.ˈstræ.və.ɡənt]

faddish adjective
[UK: ˈfæ.dɪʃ] [US: ˈfæ.dɪʃ]

faddist [faddists] noun
[UK: ˈfæ.dɪst] [US: ˈfæ.dɪst]

have bats in the belfry adjective
[UK: həv bæts ɪn ðə ˈbel.fri] [US: həv ˈbæts ɪn ðə ˈbel.fri]

high-flown adjective
[UK: haɪ fləʊn] [US: ˈhaɪ ˈfloʊn]

hobby-horsical adjective
[UK: ˈhɒ.bi] [US: ˈhɑː.bi]

kicksey-winsey adjective
[UK: kˈɪksiwˈɪnsi] [US: kˈɪksɪwˈɪnsi]

maggotty adjective
[UK: mˈaɡɒti] [US: mˈæɡɑːɾi]

off one's crumpet adjective
[UK: ɒf wʌnz ˈkrʌm.pɪt] [US: ˈɒf wʌnz ˈkrʌm.pɪt]

off one's onion adjective
[UK: ɒf wʌnz ˈʌn.jən] [US: ˈɒf wʌnz ˈʌn.jən]

queer in the head adjective
[UK: kwɪə(r) ɪn ðə hed] [US: ˈkwɪr ɪn ðə ˈhed]

vagarious adjective
[UK: və.ˈɡeə.rɪəs] [US: və.ˈɡe.riːəs]

vagarish adjective
[UK: vˈaɡɑːrɪʃ] [US: vˈæɡɑːrrɪʃ]

whimmy adjective
[UK: wˈɪmi] [US: wˈɪmi]

hóbortos melléknév
GB

humoursome adjective
[UK: hjˈuːməsˌʌm] [US: hjˈuːmɚsˌʌm]

hóbortos melléknév
slavu

batchy adjective
[UK: bˈatʃi] [US: bˈætʃi]

hóbortos dolgokkal foglalkozó főnév

faddist [faddists] noun
[UK: ˈfæ.dɪst] [US: ˈfæ.dɪst]

hóbortos személy

vagarist[UK: ˈveɪgərrɪst ] [US: ˈveɪgərɪst ]

hóbortosan határozószó

capriciously adverb
[UK: kə.ˈprɪ.ʃə.sli] [US: kə.ˈprɪ.ʃə.sli]

fantastically adverb
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i] [US: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i]

waywardly adverb
[UK: ˈweɪ.wəd.li] [US: ˈweɪ.wəd.li]

hóbortosság főnév

crotchetiness noun
[UK: ˈkrɒʧɪtɪnəs ] [US: ˈkrɑʧətɪnəs ]

faddiness noun
[UK: ˈfæ.dɪ.nɪs] [US: ˈfæ.dɪ.nɪs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză