dicţionar Maghiar-Englez »

fösvény înseamnă în null

MaghiarăEngleză
fösvény

miser [misers]◼◼◼ noun
[UK: ˈmaɪ.zə(r)] [US: ˈmaɪ.zər]

stingy [stingier, stingiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈstɪn.dʒi] [US: ˈstɪn.dʒi]

tight [tighter, tightest]◼◼◻ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

curmudgeon [curmudgeons]◼◼◻ noun
[UK: kɜː.ˈmʌ.dʒən] [US: kər.ˈmə.dʒən]

avaricious◼◼◻ adjective
[UK: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃəs] [US: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃəs]

cheapskate◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃiːp.skeɪt] [US: ˈtʃiːp.ˌsket]

miserly◼◻◻ adjective
[UK: ˈmaɪ.zə.li] [US: ˈmaɪ.zər.li]

parsimonious◼◻◻ adjective
[UK: ˌpɑː.sɪ.ˈməʊ.nɪəs] [US: ˌpæ.sɪˈmo.ʊ.nɪəs]

narrow [narrower, narrowest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

near [nearer, nearest]◼◻◻ adjective
[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

penurious◼◻◻ adjective
[UK: pɪ.ˈnjʊə.rɪəs] [US: ˌpe.ˈnjuː.riəs]

pinching◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɪntʃ.ɪŋ] [US: ˈpɪntʃ.ɪŋ]

scrooge [scrooges]◼◻◻ noun
[UK: skruːdʒ] [US: ˈskruːdʒ]

shabby [shabbier, shabbiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃæ.bi] [US: ˈʃæ.bi]

churlish adjective
[UK: ˈtʃɜː.lɪʃ] [US: ˈtʃɝː.ˌlɪʃ]

illiberal adjective
[UK: ɪ.ˈlɪ.bə.rəl] [US: ɪ.ˈlɪ.bə.rəl]

money-grabber adjective
[UK: ˈmʌ.ni ˈɡræ.bə(r)] [US: ˈmʌ.ni ˈɡræ.bər]

money-grubber◼◻◻ adjective
[UK: ˈmʌ.ni ˈɡrʌ.bə] [US: ˈmʌ.ni ˈɡrʌ.bə]

nigh adjective
[UK: naɪ] [US: ˈnaɪ]

pelting adjective
[UK: ˈpelt.ɪŋ] [US: ˈpelt.ɪŋ]

pinch-fart adjective
[UK: pɪntʃ fɑːt] [US: ˈpɪntʃ ˈfɑːrt]

pinchgut adjective
[UK: pˈɪntʃɡʌt] [US: pˈɪntʃɡʌt]

pinchpenny noun
[UK: pˈɪntʃpeni] [US: pˈɪntʃpeni]

scotch adjective
[UK: skɒtʃ] [US: ˈskɑːtʃ]

scrape-penny adjective
[UK: skreɪp ˈpe.ni] [US: ˈskreɪp ˈpe.ni]

screw adjective
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

skin adjective
[UK: skɪn] [US: ˈskɪn]

skinny [skinnier, skinniest] adjective
[UK: ˈskɪ.ni] [US: ˈskɪ.ni]

fösvény biz

pinch-belly adjective
[UK: pɪntʃ ˈbe.li] [US: ˈpɪntʃ ˈbe.li]

pinch-commons adjective
[UK: pɪntʃ ˈkɒ.mənz] [US: ˈpɪntʃ ˈkɑː.mənz]

pinch-gut adjective
[UK: pɪntʃ ɡʌt] [US: ˈpɪntʃ ˈɡət]

pinchfist noun
[UK: pˈɪntʃfɪst] [US: pˈɪntʃfɪst]

fösvény (alak) főnév

tightwad◼◼◼ noun
[UK: ˈtaɪ.twɒd] [US: ˈtaɪ.ˌtwɑːd]

fösvény (ember) főnév

niggard [niggards]◼◼◼ noun
[UK: ˈnɪ.ɡəd] [US: ˈnɪ.ɡəd]

fösvény ember főnév

hunks noun
[UK: hʌŋks] [US: ˈhəŋks]

miser [misers] noun
[UK: ˈmaɪ.zə(r)] [US: ˈmaɪ.zər]

pincher [pinchers] noun
[UK: ˈpɪn.tʃə(r)] [US: ˈpɪn.tʃər]

scraper [scrapers] noun
[UK: ˈskreɪ.pə(r)] [US: ˈskreɪ.pər]

fösvény kutya (átv)

mean skunk[UK: miːn skʌŋk] [US: ˈmiːn ˈskəŋk]

fösvény módon határozószó

begrudgingly adverb
[UK: bɪ.ˈɡrʌ.dʒɪŋ.li] [US: bɪ.ˈɡrʌ.dʒɪŋ.li]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză